Skjema for sending av pakker

Pakketype *
Servicepakke (SP).      3-5 dager
Ekspresspakke (EP).   Før kl. 9 neste dag
Dør til dør (DD).           Før kl. 16 neste dag
Rekommandert (RK).
Avsender
Organisasjon
UNIVERSITETET I BERGEN
Enhet/seksjon/avdeling *
Stedkode *
Fornavn *
Etternavn *
Epost adresse *
Telefon/mobil
Mottaker
Organisasjon/Firma/avdeling *
Gateadresse/Postboks *

NB! Gateadresse hvis "Ekspress" el. "Dør til dør" pakke
Postnr. *
Poststed *
Fornavn
Etternavn
Mobiltelefon(SMS) *

E-post *
Innhold/ref.
 
-oppgi korrekt epost adresse for avsender, da denne får tilsendt epost kvittering.
-oppgi korrekt mobiltelefonnr. for mottaker, da denne får tilsendt sms når pakken blir levert.
-når utfyllt skjema er sendt inn, skriv ut kvitteringsskjermbildet med registrerings-id'en.
-legg deretter pakken du skal sende på ditt lokale postmottak
-pakken vil så bli avhentet av TPS og sendt til mottaker.
 
Powered by Oracle
Ant. 4252   Liste
registrering.uib.no] IT-avdelingen, UiB ®gn
p1r2