TPS-pakker

Ant. pakker: 3403
Nr. Navn
Organisasjon
Enhet
Registrert
1 *. *. Universitetet i Bergen UA 17.07.2014 08:47
2 *. *. Universitetet i Bergen LLE 08.10.2020 11:39
3 -. -. Universitetet i Bergen Institutt for lingv. litterærere og est. studier 11.08.2015 12:17
4 -. -. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 04.12.2017 08:58
5 -. -. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 05.01.2018 08:46
6 -. -. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 04.12.2017 09:02
7 -. -. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 21.12.2017 12:12
8 -. -. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 04.12.2017 08:53
9 -. -. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier(LLE) 09.05.2018 12:44
10 -. -. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier(LLE) 09.05.2018 12:06
11 -. -. Universitetet i Bergen INSTITUTT FOR LINGVISTISKE, LITTERÆRE OG ESTETISKE STUDIER (lle) 20.09.2017 12:30
12 -. -. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske. litterære og estetiske studier(LLE) 20.09.2017 12:17
13 -. -. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 12.06.2017 11:37
14 -. -. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 23.01.2017 08:54
15 -. -. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 23.01.2017 08:48
16 -. -. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 12.08.2016 10:47
17 -. -. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 11.05.2016 11:23
18 -. -. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 11.05.2016 11:10
19 -. -. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 12.05.2016 08:32
20 -. -. Universitetet i Bergen iNSTITUTT FOR LINGVISTISKE, LITTERÆRE OG ESTETISKE STUDIER(lle) 15.06.2016 13:48
21 -. -. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier(LLE) 15.06.2016 13:37
22 -. -. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 21.04.2016 10:41
23 -. -. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 27.04.2016 10:11
24 -. -. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 27.04.2016 08:45
25 -. -. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistikk, litteratur og estetiske studier (LLE) 27.10.2015 10:18
26 M. A. Universitetet i Bergen Fakultetet for kunst, musikk og design 19.12.2017 10:16
27 R. A. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 20.04.2012 14:44
28 I. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, Institutt for informasjons- og medievitenskap 06.06.2017 14:33
29 T. A. Universitetet i Bergen Eiendomsavdelingen 20.06.2019 09:49
30 H. A. Universitetet i Bergen UiB Global 11.12.2014 12:32
31 B. A. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 16.01.2015 09:53
32 B. A. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 18.06.2015 13:15
33 B. A. Universitetet i Bergen Univ.museet i Bg., SFYK 23.04.2013 12:55
34 T. A. Universitetet i Bergen Kjemisk 05.11.2015 14:44
35 Q. A. Universitetet i Bergen Institutt for økonomi 27.06.2016 10:14
36 Q. A. Universitetet i Bergen Institutt for økonomi 27.06.2016 10:17
37 E. A. Universitetet i Bergen Senter for middelalderstudier 09.03.2012 11:03
38 E. A. Universitetet i Bergen Senter for middelalderstudier 07.03.2013 14:09
39 E. A. Universitetet i Bergen Senter for middelalderstudier 07.03.2013 13:09
40 E. A. Universitetet i Bergen Senter for middelalderstudier 07.03.2013 12:38
41 E. A. Universitetet i Bergen Senter for middelalderstudier 30.11.2012 12:29
42 E. A. Universitetet i Bergen Senter for middelalderstudier 30.11.2012 12:26
43 E. A. Universitetet i Bergen Senter for middelalderstudier 30.11.2012 12:23
44 E. A. Universitetet i Bergen Senter for middelslderstudier 30.11.2012 12:14
45 E. A. Universitetet i Bergen Senter for middelalderstudier 07.03.2013 12:35
46 E. A. Universitetet i Bergen Senter for middelalderstudier 07.03.2013 12:27
47 L. A. Universitetet i Bergen Seksjon for patologi 11.09.2019 15:31
48 L. A. Universitetet i Bergen Gades Lab for Patologi, K1 13.11.2018 10:36
49 L. A. Universitetet i Bergen Gades Lab for Patologi, K1 13.11.2018 11:19
50 S. A. Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap 16.06.2015 09:58
51 S. A. Universitetet i Bergen Instituttet for geovitenskap 07.11.2017 10:47
52 S. A. Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap 16.06.2015 10:00
53 T. A. Universitetet i Bergen Department of Information Science and Media Studies, UiB 27.02.2020 11:57
54 E. A. Universitetet i Bergen Institutt for Geovitenskap 21.11.2016 12:01
55 E. A. Universitetet i Bergen Instituttet for Geovitenskap 07.05.2018 13:49
56 E. A. Universitetet i Bergen Institutt for Geovitenskap 24.04.2017 13:42
57 E. A. Universitetet i Bergen Institutt for Geovitenskap 06.01.2017 12:38
58 M. A. Universitetet i Bergen Uni Reserach 13.06.2017 11:20
59 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 19.10.2020 12:18
60 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 17.06.2020 11:00
61 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 20.02.2020 12:55
62 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 25.10.2019 09:35
63 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 25.10.2019 09:29
64 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 25.10.2019 09:22
65 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 24.10.2019 14:00
66 M. A. Universitetet i Bergen Norce Norwegian Research Centre 17.09.2019 14:05
67 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research Helse 12.09.2018 11:00
68 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 20.02.2020 12:34
69 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 30.08.2018 11:48
70 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 06.08.2018 12:12
71 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 08.01.2021 11:00
72 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 01.09.2020 13:15
73 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 01.09.2020 12:16
74 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 14.08.2020 11:08
75 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 06.04.2018 13:19
76 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 06.04.2018 10:04
77 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 03.08.2020 11:45
78 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 27.09.2018 09:15
79 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research Helse 18.09.2018 10:40
80 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 29.01.2018 11:20
81 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 25.01.2018 14:23
82 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 19.01.2018 14:36
83 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 19.01.2018 14:14
84 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research Helse 12.09.2018 10:38
85 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 07.09.2018 11:30
86 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 03.01.2018 10:43
87 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 30.10.2017 14:12
88 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 30.10.2017 14:11
89 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 01.03.2018 15:09
90 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 22.12.2017 14:30
91 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 26.01.2018 09:02
92 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 25.01.2018 14:38
93 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 22.01.2018 10:49
94 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 28.04.2021 14:19
95 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 22.02.2021 15:49
96 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 22.02.2021 15:47
97 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research Helse 12.09.2018 10:54
98 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research Helse 12.09.2018 10:46
99 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 05.03.2018 11:21
100 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 18.12.2020 13:26
101 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 18.12.2020 13:22
102 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 18.12.2020 13:19
103 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 18.12.2020 13:15
104 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 18.12.2020 13:11
105 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 07.04.2021 12:34
106 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 10.03.2021 10:05
107 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 01.07.2020 10:58
108 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 26.09.2019 13:51
109 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 26.09.2019 13:43
110 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 07.04.2021 12:26
111 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 07.04.2021 12:22
112 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 07.04.2021 12:16
113 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 07.04.2021 11:03
114 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 25.03.2021 10:35
115 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 20.03.2021 13:40
116 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 14.02.2020 12:05
117 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 10.03.2020 13:10
118 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 09.03.2020 12:47
119 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 03.03.2020 13:18
120 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 24.02.2020 15:14
121 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 20.01.2021 14:03
122 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 21.12.2020 15:42
123 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 23.10.2020 12:08
124 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 23.10.2020 11:56
125 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 14.02.2020 11:59
126 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 07.11.2019 12:21
127 M. A. Universitetet i Bergen Norce Norwegian Research Center AS 15.10.2018 13:13
128 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 08.09.2020 14:22
129 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 23.06.2020 14:10
130 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 11.03.2020 14:05
131 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 11.03.2020 14:02
132 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 06.02.2020 12:40
133 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 05.11.2019 10:51
134 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 05.11.2019 10:43
135 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 06.02.2020 12:36
136 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 05.02.2020 13:51
137 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 03.02.2020 13:14
138 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 30.01.2020 13:27
139 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 20.01.2020 13:43
140 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 20.01.2020 13:25
141 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 20.01.2020 12:44
142 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 17.11.2017 11:51
143 M. A. Universitetet i Bergen , NORCE Norwegian Research Centre 07.01.2020 10:49
144 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 04.11.2020 11:25
145 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 19.10.2020 15:01
146 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 19.11.2019 09:18
147 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 08.11.2017 16:49
148 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 08.11.2017 16:43
149 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 08.11.2017 15:54
150 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 01.06.2018 09:48
151 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 31.05.2018 11:19
152 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 29.05.2018 09:18
153 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 18.11.2019 11:57
154 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 07.11.2019 12:03
155 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 02.11.2017 15:06
156 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 02.11.2017 14:56
157 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 30.10.2017 17:35
158 M. A. Universitetet i Bergen Norce Norwegian Research Centre 13.09.2019 11:20
159 M. A. Universitetet i Bergen Norce NORCE Norwegian Research Centre 11.09.2019 11:44
160 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 25.03.2021 13:27
161 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 25.03.2021 13:22
162 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 25.03.2021 13:18
163 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 24.03.2021 11:32
164 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 25.04.2018 09:55
165 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 19.02.2018 14:56
166 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 13.10.2020 13:37
167 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 21.09.2020 12:22
168 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 21.09.2020 12:04
169 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 22.04.2021 12:30
170 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 22.04.2021 12:11
171 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 13.02.2020 09:09
172 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 07.04.2021 12:30
173 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Center AS Uni Research 10.10.2018 11:44
174 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 29.11.2019 11:39
175 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 13.11.2019 14:24
176 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 09.03.2021 13:16
177 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 04.02.2021 11:21
178 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 29.06.2018 12:03
179 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 29.10.2019 13:45
180 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 25.09.2019 14:06
181 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 25.09.2019 13:53
182 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 25.09.2019 13:44
183 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre 25.09.2019 13:17
184 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 29.01.2021 14:27
185 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 08.01.2021 10:42
186 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 21.12.2020 14:57
187 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 18.12.2020 13:30
188 M. A. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Center AS 03.10.2018 09:35
189 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 05.11.2020 14:56
190 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 14.10.2020 13:23
191 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 30.09.2020 11:17
192 M. A. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre 08.09.2020 14:35
193 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 02.10.2017 12:21
194 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 27.09.2017 11:05
195 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 27.09.2017 09:35
196 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 27.09.2017 08:47
197 M. A. Universitetet i Bergen Uni Helse 25.09.2017 14:06
198 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 25.09.2017 10:10
199 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research helse 13.09.2017 14:41
200 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 01.09.2017 13:24
201 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 07.09.2017 09:14
202 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 07.09.2017 09:11
203 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 06.09.2017 09:48
204 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 05.09.2017 13:57
205 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 06.09.2017 09:38
206 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 06.09.2017 09:12
207 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 05.09.2017 11:56
208 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 16.08.2017 14:39
209 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 24.08.2017 10:49
210 M. A. Universitetet i Bergen Uni Reaserach 29.05.2017 11:51
211 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 04.08.2017 16:07
212 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 04.08.2017 15:53
213 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 04.08.2017 15:42
214 M. A. Universitetet i Bergen Uni Reserach 05.07.2017 10:15
215 H. A. Universitetet i Bergen Instituttet for Geovitenskap 29.01.2021 14:20
216 H. A. Universitetet i Bergen Instituttet for Geovitenskap 12.11.2018 10:22
217 H. A. Universitetet i Bergen Inst. for Geovitenskap 09.04.2019 11:10
218 S. A. Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet 05.02.2021 14:03
219 I. A. Universitetet i Bergen norce, 27.05.2020 10:22
220 M. A. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 05.10.2018 11:17
221 M. A. Universitetet i Bergen Klinisk institutt 2 07.01.2019 15:19
222 E. A. Universitetet i Bergen Uni research as 16.03.2015 11:33
223 E. A. Universitetet i Bergen Uni research as 07.07.2015 12:27
224 E. A. Universitetet i Bergen Uni research as 25.06.2015 13:35
225 E. A. Universitetet i Bergen Uni research as 25.06.2015 13:19
226 E. A. Universitetet i Bergen Uni research as 10.06.2015 11:21
227 E. A. Universitetet i Bergen Uni research as 10.06.2015 09:18
228 E. A. Universitetet i Bergen Uni research as 12.06.2015 11:04
229 E. A. Universitetet i Bergen Uni research as 12.06.2015 10:32
230 E. A. Universitetet i Bergen Uni research as 04.06.2015 09:54
231 E. A. Universitetet i Bergen Uni research as 25.06.2015 09:32
232 E. A. Universitetet i Bergen Uni research as 10.06.2015 09:51
233 E. A. Universitetet i Bergen Uni research as 05.06.2015 07:42
234 E. A. Universitetet i Bergen Uni research as 14.08.2015 12:38
235 E. A. Universitetet i Bergen Uni research as 24.06.2015 14:11
236 E. A. Universitetet i Bergen Uni research as 12.06.2015 14:14
237 E. A. Universitetet i Bergen Uni research as 08.04.2015 10:57
238 L. A. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 1 13.05.2015 12:42
239 L. A. Universitetet i Bergen K1 18.12.2017 13:01
240 E. A. Universitetet i Bergen Griegakademiet 15.05.2012 15:55
241 E. A. Universitetet i Bergen Griegakademiet 05.02.2013 14:06
242 E. A. Universitetet i Bergen Griegakademiet 04.02.2013 15:49
243 E. A. Universitetet i Bergen Griegakademiet 05.02.2013 14:07
244 E. A. Universitetet i Bergen Griegakademiet 19.04.2012 12:12
245 A. A. Universitetet i Bergen Griegakademiet 29.10.2013 10:11
246 F. A. Universitetet i Bergen Inst. geovitenskap 20.12.2017 10:16
247 F. A. Universitetet i Bergen Inst. for geovitenskap 02.01.2019 11:10
248 M. A. Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap/UIB 23.03.2017 09:42
249 M. A. Universitetet i Bergen Instituttet for Geovitenskap 20.03.2019 13:47
250 M. A. Universitetet i Bergen Instituttet for Geovitenskap 02.09.2019 10:47
251 M. A. Universitetet i Bergen Instituttet for Geovitenskap 17.12.2020 12:58
252 M. A. Universitetet i Bergen Inst. for Geovitenskap 12.02.2018 10:41
253 M. A. Universitetet i Bergen Institutt for Geovitenskap 12.09.2017 10:47
254 M. A. Universitetet i Bergen Institutt for Geovitenskap 30.03.2017 09:45
255 M. A. Universitetet i Bergen Institutt for Geovitenskap 30.03.2017 09:44
256 K. A. Universitetet i Bergen Det medisinske fakultet 03.12.2019 13:54
257 N. A. Universitetet i Bergen Avdeling for Kultur 05.03.2019 10:04
258 S. A. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 19.01.2012 09:38
259 S. A. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 10.06.2013 12:57
260 J. A. Universitetet i Bergen Uni research miljø LFI 27.06.2016 10:15
261 R. A. Universitetet i Bergen Institutt for informasjons- og medievitenskap 20.05.2015 09:39
262 R. A. Universitetet i Bergen Institutt for informasjons- og medievitenskap 29.05.2015 11:18
263 K. A. Universitetet i Bergen LLE 27.01.2017 11:05
264 H. A. Universitetet i Bergen KGJ Center for Deep Sea Research 11.02.2019 14:12
265 G. A. Universitetet i Bergen Det psykologiske fakultet, Studieseksjonen 09.01.2012 13:02
266 K. A. Universitetet i Bergen Uni Research Helse 18.12.2017 10:36
267 K. A. Universitetet i Bergen Uni Research Helse 18.12.2017 10:38
268 T. A. Universitetet i Bergen HR-Avd/Dokumentsenteret 10.07.2017 12:14
269 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest Uni Helse 20.05.2014 08:45
270 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 23.02.2015 08:52
271 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 16.01.2015 11:04
272 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 16.01.2015 10:41
273 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 19.02.2015 10:05
274 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 19.02.2015 09:10
275 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 16.01.2015 10:39
276 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 06.02.2015 15:10
277 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 03.02.2015 14:51
278 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 03.02.2015 14:32
279 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 03.02.2015 14:30
280 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 25.02.2015 09:11
281 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vestm Uni Helse 10.02.2015 14:16
282 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 10.02.2015 10:57
283 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 10.02.2015 09:59
284 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 10.02.2015 09:49
285 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 16.01.2015 09:08
286 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 20.11.2014 09:54
287 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 20.11.2014 09:49
288 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 14.11.2014 09:01
289 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest Uni Helse 10.11.2014 10:44
290 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 17.12.2014 11:35
291 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 30.10.2014 14:27
292 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 10.12.2014 13:44
293 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 10.12.2014 13:04
294 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 04.12.2014 14:02
295 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 04.12.2014 14:01
296 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 04.12.2014 13:54
297 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 04.12.2014 11:38
298 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 29.12.2014 12:01
299 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 14.11.2014 09:15
300 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 14.11.2014 09:11
301 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 23.09.2014 13:55
302 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 23.09.2014 13:53
303 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 29.08.2014 09:08
304 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 27.10.2014 10:31
305 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 27.10.2014 10:25
306 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 27.10.2014 10:10
307 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 26.09.2014 09:15
308 L. A. Universitetet i Bergen RKBU VEST, UNI HELSE 29.08.2014 10:21
309 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 29.08.2014 09:16
310 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 30.10.2014 11:15
311 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 29.10.2014 10:31
312 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 29.10.2014 10:30
313 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 29.10.2014 10:13
314 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 29.10.2014 10:03
315 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 29.10.2014 09:29
316 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 28.10.2014 11:12
317 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 28.10.2014 11:10
318 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 27.10.2014 10:36
319 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 27.10.2014 10:35
320 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 27.10.2014 10:18
321 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 28.03.2014 10:46
322 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 25.03.2014 10:15
323 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 10.03.2014 10:36
324 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 10.03.2014 10:32
325 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 10.03.2014 10:31
326 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 10.04.2014 14:55
327 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 10.04.2014 14:52
328 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest. Uni Helse 17.03.2014 14:37
329 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 01.04.2014 11:15
330 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 01.04.2014 11:11
331 L. A. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Helse 14.03.2014 11:09
332 M. A. Universitetet i Bergen Uni Research 10.01.2018 14:29
333 N. B. Universitetet i Bergen Kjemisk 17.10.2016 10:56
334 J. B. Universitetet i Bergen Institutt for Geovitenskap 10.01.2017 09:38
335 B. B. Universitetet i Bergen Prosjekt: 760037 Norsk marint universitetskonsortium 24.01.2019 09:27
336 B. B. Universitetet i Bergen Prosjekt: 760037 Norsk marint universitetskonsortium 24.01.2019 12:50
337 B. B. Universitetet i Bergen Prosjekt: 760037 Norsk marint universitetskonsortium 24.01.2019 12:44
338 B. B. Universitetet i Bergen Prosjekt: 760037 Norsk marint universitetskonsortium 24.01.2019 12:40
339 B. B. Universitetet i Bergen Prosjekt: 760037 Norsk marint universitetskonsortium 24.01.2019 09:46
340 B. B. Universitetet i Bergen Prosjekt: 760037 Norsk marint universitetskonsortium 24.01.2019 09:43
341 B. B. Universitetet i Bergen Prosjekt: 760037 Norsk marint universitetskonsortium 24.01.2019 09:39
342 B. B. Universitetet i Bergen Prosjekt: 760037 Norsk marint universitetskonsortium 24.01.2019 09:31
343 A. B. Universitetet i Bergen UiB Global 04.01.2016 10:44
344 K. B. Universitetet i Bergen Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 25.04.2018 11:35
345 B. B. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 13.03.2012 08:42
346 T. B. Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap 16.04.2019 10:17
347 T. B. Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap 16.04.2019 11:05
348 T. B. Universitetet i Bergen Kjemisk institutt 18.12.2013 15:12
349 T. B. Universitetet i Bergen Institutt for informatikk 25.09.2012 13:48
350 F. B. Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap 30.09.2015 15:51
351 I. B. Universitetet i Bergen AHKR 09.11.2017 15:22
352 B. B. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 04.06.2012 12:43
353 S. B. Universitetet i Bergen UiB/K2/ Hematologi 12.12.2014 09:03
354 S. B. Universitetet i Bergen K2 21.09.2017 09:43
355 S. B. Universitetet i Bergen Gjertsen/K2/Mof 23.03.2017 08:59
356 S. B. Universitetet i Bergen K2/Hematologi 06.01.2016 08:22
357 S. B. Universitetet i Bergen Hematologi/K2 28.01.2016 10:43
358 S. B. Universitetet i Bergen K2/ Hematologi 12.01.2016 10:06
359 S. B. Universitetet i Bergen 132512 08.06.2015 08:58
360 S. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 11.04.2018 12:26
361 S. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 04.04.2018 12:53
362 S. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 03.04.2018 15:33
363 S. B. Universitetet i Bergen KMD - Institutt for kunst 22.03.2018 17:39
364 S. B. Universitetet i Bergen KMD - Institutt for kunst 22.03.2018 17:29
365 S. B. Universitetet i Bergen KMD - Institutt for kunst 22.03.2018 17:21
366 S. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 11.04.2018 12:28
367 J. B. Universitetet i Bergen SV-fak.sekr. 14.06.2016 14:42
368 J. B. Universitetet i Bergen SV-fak.sekr. 31.08.2016 12:06
369 J. B. Universitetet i Bergen SV-fak.sekr. 19.10.2016 13:43
370 J. B. Universitetet i Bergen SV-fak.sekr. 19.10.2016 13:37
371 N. B. Universitetet i Bergen Kjemisk 07.10.2015 13:44
372 N. B. Universitetet i Bergen Kjemisk 06.10.2015 11:52
373 N. B. Universitetet i Bergen Kjemisk 30.10.2017 08:54
374 N. B. Universitetet i Bergen Kjemisk 30.10.2017 08:19
375 N. B. Universitetet i Bergen Kjemisk 30.10.2017 08:09
376 N. B. Universitetet i Bergen Kjemisk 27.10.2017 12:24
377 N. B. Universitetet i Bergen Kjemisk 10.10.2017 08:09
378 N. B. Universitetet i Bergen Kjemisk 16.06.2017 13:42
379 N. B. Universitetet i Bergen Kjemisk 20.01.2017 15:04
380 N. B. Universitetet i Bergen Kjemisk 08.12.2016 07:58
381 N. B. Universitetet i Bergen Kjemisk 10.10.2016 15:32
382 N. B. Universitetet i Bergen Kjemisk 28.10.2016 15:33
383 N. B. Universitetet i Bergen Kjemisk 16.03.2016 10:07
384 N. B. Universitetet i Bergen Kje 18.04.2016 13:00
385 N. B. Universitetet i Bergen Kjemisk 03.06.2016 11:57
386 N. B. Universitetet i Bergen Kjemisk 31.05.2016 13:43
387 N. B. Universitetet i Bergen Kjemisk 29.04.2016 13:18
388 N. B. Universitetet i Bergen Kjemisk 20.04.2016 10:35
389 N. B. Universitetet i Bergen Kjemisk 11.04.2016 12:59
390 N. B. Universitetet i Bergen Kjemisk 06.04.2016 14:19
391 B. B. Universitetet i Bergen Holbergprisen 23.06.2020 08:32
392 M. B. Universitetet i Bergen Uni Helse /RKBU 07.11.2013 11:26
393 M. B. Universitetet i Bergen RKBU Vest 25.01.2019 14:53
394 M. B. Universitetet i Bergen RKBU Vest 18.01.2019 13:06
395 M. B. Universitetet i Bergen RKBU Vest 08.01.2019 15:00
396 M. B. Universitetet i Bergen RKBU Vest 20.12.2018 10:21
397 M. B. Universitetet i Bergen RKBU Vest 20.12.2018 10:01
398 M. B. Universitetet i Bergen Uni Resarch Helse 24.10.2017 14:50
399 M. B. Universitetet i Bergen RKBU Vest 05.02.2019 13:54
400 M. B. Universitetet i Bergen norce 27.05.2020 13:45
401 M. B. Universitetet i Bergen norce 27.05.2020 13:44
402 M. B. Universitetet i Bergen Uni Research AS, RKBU 25.10.2017 09:05
403 M. B. Universitetet i Bergen Uni Research AS, RKBU 24.10.2017 15:39
404 M. B. Universitetet i Bergen RKBU Vest 30.01.2019 13:44
405 M. B. Universitetet i Bergen RKBU Vest 25.01.2019 13:37
406 M. B. Universitetet i Bergen RKBU Vest 24.01.2019 13:58
407 M. B. Universitetet i Bergen RKBU Vest 24.01.2019 13:18
408 M. B. Universitetet i Bergen RKBU Vest 24.01.2019 12:53
409 M. B. Universitetet i Bergen RKBU Vest 24.01.2019 10:44
410 M. B. Universitetet i Bergen RKBU Vest 03.01.2019 14:20
411 M. B. Universitetet i Bergen RKBU Vest 20.12.2018 10:18
412 M. B. Universitetet i Bergen Uni Research AS 15.06.2017 13:34
413 M. B. Universitetet i Bergen Uni Research Helse 20.03.2017 14:31
414 M. B. Universitetet i Bergen Uni Research Helse 15.03.2017 14:04
415 P. B. Universitetet i Bergen kmd 14.01.2019 12:20
416 P. B. Universitetet i Bergen kmd 14.01.2019 12:22
417 M. B. Universitetet i Bergen IT-avdelingen 04.03.2013 15:54
418 M. B. Universitetet i Bergen IT-avdelingen 03.10.2014 15:15
419 M. B. Universitetet i Bergen IT-avdelingen 05.03.2013 15:52
420 K. B. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, Avd. for kulturhistorie 28.06.2018 11:58
421 B. B. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 13.05.2014 09:11
422 B. B. Universitetet i Bergen Flow Cytoemtry Core Facility 17.01.2017 09:14
423 O. B. Universitetet i Bergen Skolelaboratoriet 05.11.2013 14:35
424 O. B. Universitetet i Bergen Skolelaboratoriet i realfag 21.06.2013 12:25
425 E. B. Universitetet i Bergen Inst. for sampol./SV 18.07.2016 10:08
426 B. B. Universitetet i Bergen Biomedisin 12.06.2014 12:26
427 D. B. Universitetet i Bergen Griegakademiet - Institutt for musikk 18.12.2014 12:40
428 D. B. Universitetet i Bergen Griegakademiet - Institutt for musikk 13.12.2016 13:46
429 D. B. Universitetet i Bergen Griegakademiet - Institutt for musikk 16.12.2016 10:37
430 D. B. Universitetet i Bergen Griegakademiet - Institutt for musikk 13.12.2016 13:52
431 D. B. Universitetet i Bergen Griegakademiet 17.12.2015 12:38
432 D. B. Universitetet i Bergen Griegakademiet 17.12.2015 12:18
433 D. B. Universitetet i Bergen Griegakademiet 19.11.2015 13:09
434 A. B. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 03.01.2013 13:40
435 A. B. Universitetet i Bergen GFI 01.07.2019 13:18
436 A. B. Universitetet i Bergen GFI 03.05.2018 10:28
437 A. B. Universitetet i Bergen GFI 15.09.2017 08:56
438 A. B. Universitetet i Bergen GFI 21.06.2017 08:38
439 A. B. Universitetet i Bergen Geofysisk Institutt 10.11.2016 11:49
440 A. B. Universitetet i Bergen Geofysisk Institutt 15.11.2016 11:15
441 A. B. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 19.10.2015 12:37
442 A. B. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 02.10.2014 13:08
443 A. B. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 29.10.2014 10:28
444 M. B. Universitetet i Bergen IT-avdelingen 29.01.2013 09:41
445 I. B. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Centre AS (40020) 30.09.2019 10:28
446 I. B. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 23.09.2019 11:27
447 I. B. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Centre AS 17.06.2020 09:26
448 G. B. Universitetet i Bergen HR-avdelingen 06.10.2017 09:57
449 A. B. Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap 19.05.2020 08:39
450 E. B. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 1 21.11.2018 11:09
451 J. B. Universitetet i Bergen Institutt for Sosialantrpologi 23.09.2015 10:16
452 O. B. Universitetet i Bergen Kjemisk 20.12.2017 08:46
453 R. B. Universitetet i Bergen HEMIL-senteret 21.03.2018 08:34
454 H. B. Universitetet i Bergen Griegakademiet 04.11.2013 12:26
455 B. B. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 19.03.2013 15:16
456 B. B. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 03.12.2014 09:24
457 B. B. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt, Univ. i Bergen 19.11.2014 13:57
458 B. B. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 13.11.2014 15:06
459 B. B. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 29.07.2014 14:05
460 B. B. Universitetet i Bergen Senter for klimadynamikk 30.04.2014 14:29
461 B. B. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 22.04.2014 09:35
462 B. B. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 07.04.2014 11:51
463 B. B. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 10.10.2013 13:46
464 B. B. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 04.10.2013 09:37
465 B. B. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 03.10.2013 09:00
466 B. B. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 21.01.2014 07:48
467 B. B. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 25.10.2013 09:52
468 B. B. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 15.04.2013 09:36
469 B. B. Universitetet i Bergen Institutt for informasjons- og medievitenskap 02.01.2017 11:41
470 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 25.01.2017 09:50
471 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 30.10.2017 08:23
472 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 30.10.2017 08:20
473 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 30.10.2017 08:16
474 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 30.10.2017 08:15
475 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 24.01.2018 12:33
476 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 26.10.2017 10:57
477 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 10.11.2017 10:56
478 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 09.11.2017 09:53
479 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 09.11.2017 09:50
480 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 09.11.2017 09:47
481 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 09.11.2017 09:45
482 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 09.11.2017 09:42
483 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 09.11.2017 09:40
484 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 09.11.2017 09:38
485 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 09.11.2017 09:32
486 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 09.11.2017 09:30
487 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 09.11.2017 09:28
488 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 09.11.2017 09:26
489 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og desgin 09.11.2017 09:22
490 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 09.11.2017 09:17
491 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 09.11.2017 09:11
492 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 07.11.2017 12:11
493 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 07.11.2017 12:09
494 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 07.11.2017 11:05
495 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 07.11.2017 11:03
496 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 07.11.2017 10:59
497 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 07.11.2017 10:54
498 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 07.11.2017 10:49
499 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 07.11.2017 10:47
500 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 06.11.2017 10:01
501 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 06.11.2017 09:47
502 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 06.11.2017 09:45
503 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 06.11.2017 09:42
504 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 06.11.2017 09:33
505 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 06.11.2017 09:30
506 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 30.10.2017 08:17
507 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 06.11.2017 09:31
508 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 31.10.2017 08:33
509 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 31.10.2017 08:31
510 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 31.10.2017 08:27
511 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 31.10.2017 08:22
512 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 31.10.2017 08:19
513 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 01.11.2017 10:50
514 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 01.11.2017 10:48
515 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 01.11.2017 10:46
516 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 01.11.2017 08:22
517 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 01.11.2017 08:19
518 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 01.11.2017 08:16
519 L. B. Universitetet i Bergen Faktultet for kunst, musikk og design 01.11.2017 08:11
520 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 01.11.2017 08:08
521 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 20.12.2017 09:59
522 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 01.11.2017 08:04
523 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 01.11.2017 08:02
524 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 25.01.2017 10:03
525 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 25.01.2017 09:46
526 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 25.01.2017 09:42
527 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 24.01.2017 10:09
528 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 25.01.2017 10:01
529 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 17.03.2017 11:26
530 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 25.01.2017 09:57
531 L. B. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 25.01.2017 09:54
532 P. B. Universitetet i Bergen Klinisk institutt 2 07.05.2015 09:22
533 B. B. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 08.02.2019 12:31
534 B. B. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 13.02.2019 13:03
535 B. B. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 13.02.2019 12:37
536 B. B. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 13.02.2019 14:38
537 B. B. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 11.02.2019 14:24
538 B. B. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 11.02.2019 13:07
539 B. B. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 11.02.2019 12:53
540 P. B. Universitetet i Bergen Økonomiavdelingen 14.05.2013 13:30
541 S. B. Universitetet i Bergen BIO 02.10.2020 11:41
542 S. B. Universitetet i Bergen BIO 20.08.2020 11:31
543 S. B. Universitetet i Bergen BIO 18.11.2020 07:52
544 S. B. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 07.08.2020 10:25
545 S. B. Universitetet i Bergen BIO 29.04.2021 11:43
546 C. B. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 22.02.2021 09:25
547 C. B. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 07.08.2020 10:43
548 C. B. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 03.05.2021 13:15
549 C. B. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 03.05.2021 13:13
550 C. B. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 07.08.2020 10:38
551 C. B. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 02.11.2020 09:25
552 C. B. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 02.11.2020 09:23
553 C. B. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 31.08.2020 10:48
554 C. B. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 25.08.2020 10:50
555 C. B. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 24.08.2020 11:17
556 C. B. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 24.08.2020 11:14
557 C. B. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 24.08.2020 11:08
558 C. B. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 18.03.2021 13:48
559 C. B. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 22.02.2021 09:34
560 A. B. Universitetet i Bergen Univ.Museet, Avd. for Naturhistorie 11.06.2020 16:36
561 A. B. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet/Avd. for Naturhistorie 06.03.2019 17:45
562 A. B. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet/Avd. for Naturhistorie 06.09.2018 10:54
563 A. B. Universitetet i Bergen Herbarium BG, Avdeling for Naturhistorie, Universitetsmuseet i Bergen 12.03.2018 17:54
564 A. B. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, Avd. for Natur Historie 22.01.2018 11:22
565 A. B. Universitetet i Bergen Avd. for Naturhistorie, Universitetsmuseet 30.03.2021 10:09
566 A. B. Universitetet i Bergen Avd. for Natirhistorie, Univ.mus. 04.03.2019 17:38
567 C. B. Universitetet i Bergen Inst. Biomedisin 27.06.2017 11:00
568 G. B. Universitetet i Bergen Inst. for Biovitenskap 29.10.2020 08:23
569 O. B. Universitetet i Bergen Universitetsmuséet 15.10.2018 07:36
570 J. B. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 21.08.2012 10:51
571 J. B. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 21.08.2012 10:54
572 P. B. Universitetet i Bergen Department of Earth Science 02.02.2016 12:57
573 J. B. Universitetet i Bergen Institutt for Biovitenskap 08.06.2020 11:19
574 G. B. Universitetet i Bergen AHKR 27.07.2016 13:43
575 G. B. Universitetet i Bergen AHKR 28.07.2016 08:33
576 H. B. Universitetet i Bergen Mat_Nat/ Geofysisk inst 23.02.2017 14:09
577 H. B. Universitetet i Bergen UIB/Geofysisk institutt 04.04.2019 11:54
578 H. B. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt/oseanografi 04.06.2019 16:58
579 H. B. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 24.03.2021 14:02
580 H. B. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt/fysisk oseanografi 30.05.2017 11:59
581 Y. B. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 07.09.2012 09:11
582 S. B. Universitetet i Bergen Uni Research CIPR 12.12.2014 14:51
583 K. B. Universitetet i Bergen Det medisinske fakultet 22.02.2019 13:00
584 A. B. Universitetet i Bergen Institutt for Global helse og samfunnsmedisin 23.07.2015 13:10
585 L. B. Universitetet i Bergen Griegakademiet 11.02.2016 11:49
586 L. B. Universitetet i Bergen Griegakademiet 27.01.2014 13:30
587 L. B. Universitetet i Bergen Griegakademiet Institutt for musikk 07.01.2020 13:02
588 L. B. Universitetet i Bergen Griegakademiet Institutt for musikk 31.10.2019 12:59
589 L. B. Universitetet i Bergen Griegakademiet 12.04.2016 12:15
590 L. B. Universitetet i Bergen Griegakademiet 12.01.2016 13:00
591 L. B. Universitetet i Bergen Griegakademiet 11.01.2016 10:58
592 L. B. Universitetet i Bergen Griegakademiet 22.02.2016 10:41
593 L. B. Universitetet i Bergen Griegakademiet 08.02.2016 11:02
594 K. B. Universitetet i Bergen Inst. for aorg. 02.01.2017 11:34
595 K. B. Universitetet i Bergen Institutt for adm og org 14.01.2019 14:17
596 S. B. Universitetet i Bergen Institutt for pedagogikk 30.04.2015 11:38
597 L. C. Universitetet i Bergen Kjemisk 23.05.2018 14:33
598 P. C. Universitetet i Bergen Uni Research AS - Klimaavd. 06.06.2018 10:41
599 P. C. Universitetet i Bergen Uni Research AS - Climate 06.06.2018 10:48
600 P. C. Universitetet i Bergen Uni Research AS - Climate 06.06.2018 10:47
601 P. C. Universitetet i Bergen Uni Research AS - Climate 06.06.2018 10:45
602 T. C. Universitetet i Bergen Insitute of geovitensjkap 11.06.2019 13:47
603 E. C. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 28.09.2015 09:46
604 C. C. Universitetet i Bergen Uni Research Climate 15.06.2017 12:39
605 C. C. Universitetet i Bergen Geovitenskap 02.05.2016 14:59
606 Y. C. Universitetet i Bergen Institutt for Informatikk 21.02.2018 11:35
607 L. C. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 02.11.2017 12:48
608 F. D. Universitetet i Bergen Senter for geobiologi 02.03.2015 09:51
609 T. D. Universitetet i Bergen Institutt for fremmedspråk 23.05.2016 13:36
610 J. D. Universitetet i Bergen SV-fak.sekr. 13.11.2012 10:36
611 J. D. Universitetet i Bergen SV-fak.sekr. 13.11.2012 12:58
612 Y. D. Universitetet i Bergen Forminneseksjonen 27.01.2021 14:48
613 Y. D. Universitetet i Bergen Forminneseksjonen 11.03.2021 16:43
614 Y. D. Universitetet i Bergen Forminneseksjonen 27.01.2021 14:33
615 Y. D. Universitetet i Bergen Forminneseksjonen 22.05.2020 13:49
616 Y. D. Universitetet i Bergen Forminneseksjonen 27.01.2021 15:05
617 Y. D. Universitetet i Bergen Forminneseksjonen 27.01.2021 15:03
618 P. D. Universitetet i Bergen Institutt for informasjons- og medievitenskap 10.07.2015 08:42
619 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 25.08.2015 10:29
620 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 23.02.2017 08:48
621 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 22.02.2017 10:05
622 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 22.02.2017 09:57
623 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 22.02.2017 09:48
624 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 22.02.2017 09:32
625 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 20.02.2017 08:53
626 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 22.02.2017 09:25
627 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 27.01.2017 13:28
628 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 17.01.2017 09:28
629 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 15.12.2016 14:12
630 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 04.01.2017 07:28
631 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 07.03.2017 14:17
632 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 08.12.2016 11:48
633 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 06.02.2017 13:45
634 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU Vest 30.01.2017 09:04
635 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 29.08.2016 10:05
636 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 15.08.2016 08:22
637 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 08.08.2016 13:36
638 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 08.09.2016 14:15
639 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research RKBU Vest 08.09.2016 13:39
640 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research RKBU Vest 08.09.2016 13:34
641 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU Vest 09.11.2016 08:45
642 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 06.10.2016 10:13
643 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU Vest 19.09.2016 11:19
644 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 06.12.2016 10:55
645 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 23.11.2016 08:10
646 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 21.10.2016 13:53
647 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 17.10.2016 11:03
648 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 17.10.2016 10:59
649 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU Vest 21.09.2016 09:25
650 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 29.03.2016 10:09
651 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU Vest 10.05.2016 08:11
652 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 09.05.2016 13:17
653 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 18.04.2016 09:28
654 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 14.06.2016 08:25
655 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse, RKBU 02.06.2016 11:37
656 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 26.05.2016 10:42
657 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 08.08.2016 08:27
658 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 29.04.2016 07:59
659 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 07.04.2016 11:55
660 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 04.04.2016 09:03
661 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 31.03.2016 08:46
662 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 16.03.2016 11:43
663 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 11.01.2016 15:03
664 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 11.01.2016 14:44
665 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 02.02.2016 08:18
666 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 02.02.2016 08:16
667 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 02.02.2016 08:02
668 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 19.01.2016 13:23
669 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 15.01.2016 11:50
670 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 15.01.2016 08:42
671 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 02.02.2016 08:24
672 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 02.02.2016 07:55
673 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 02.02.2016 07:50
674 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 02.02.2016 07:48
675 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBI 02.02.2016 07:46
676 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 02.02.2016 07:43
677 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 01.02.2016 15:25
678 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 01.02.2016 15:22
679 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research helse RKBU 01.02.2016 15:18
680 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 01.02.2016 15:09
681 A. D. Universitetet i Bergen Uni Researc Helse RKBU 01.02.2016 15:03
682 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 08.03.2016 13:37
683 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 19.02.2016 08:18
684 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 17.02.2016 11:29
685 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 16.02.2016 13:29
686 A. D. Universitetet i Bergen Unu Research Helse RKBU 16.02.2016 13:03
687 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 02.02.2016 08:11
688 A. D. Universitetet i Bergen Uni Researc Helse RKBU 02.02.2016 08:05
689 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 24.02.2016 14:20
690 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 23.02.2016 10:24
691 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 22.02.2016 13:46
692 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 22.02.2016 13:37
693 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 19.02.2016 08:21
694 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 11.02.2016 10:35
695 A. D. Universitetet i Bergen UNI Research Helse RKBU 10.02.2016 09:11
696 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 04.02.2016 10:04
697 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 16.11.2015 08:31
698 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 04.11.2015 08:11
699 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 29.09.2015 14:07
700 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 23.09.2015 13:51
701 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 29.10.2015 11:39
702 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 29.10.2015 11:35
703 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 29.10.2015 11:29
704 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 29.10.2015 11:27
705 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 27.10.2015 11:36
706 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 21.10.2015 14:31
707 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 20.10.2015 13:23
708 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 19.10.2015 13:19
709 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 02.10.2015 10:02
710 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 02.10.2015 09:44
711 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 13.10.2015 11:44
712 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 13.10.2015 08:54
713 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 07.10.2015 13:43
714 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 07.10.2015 09:41
715 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 05.10.2015 09:01
716 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 30.09.2015 10:50
717 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 29.09.2015 14:40
718 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 04.01.2016 11:27
719 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 09.12.2015 13:13
720 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 09.12.2015 13:07
721 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 09.12.2015 13:33
722 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 09.12.2015 13:27
723 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 09.12.2015 13:22
724 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 09.12.2015 13:16
725 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 09.12.2015 13:02
726 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 09.12.2015 12:51
727 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 09.12.2015 12:46
728 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 27.11.2015 14:20
729 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 27.11.2015 14:19
730 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 07.12.2015 11:05
731 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 14.10.2015 13:17
732 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 24.11.2015 14:04
733 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 24.11.2015 14:02
734 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 24.11.2015 08:05
735 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 23.11.2015 10:45
736 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 23.11.2015 09:50
737 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 20.11.2015 13:25
738 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 17.11.2015 14:42
739 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 10.09.2015 11:01
740 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 09.09.2015 15:21
741 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 09.09.2015 15:09
742 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 28.08.2015 11:35
743 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 25.08.2015 15:42
744 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 25.08.2015 15:30
745 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 15.02.2016 14:24
746 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 02.02.2016 08:30
747 A. D. Universitetet i Bergen Uni Research Helse RKBU 02.02.2016 08:08
748 H. D. Universitetet i Bergen Inst. for Biomedisin 26.09.2013 10:45
749 H. D. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 02.03.2015 10:47
750 H. D. Universitetet i Bergen Institutt for Biomedisin 19.02.2015 09:41
751 J. D. Universitetet i Bergen Uni Research Miljø 05.02.2018 12:13
752 J. D. Universitetet i Bergen Uni Research Miljø 18.01.2018 13:16
753 J. D. Universitetet i Bergen Uni Research Miljø 18.01.2018 13:11
754 J. D. Universitetet i Bergen Uni Research Miljø 18.01.2018 11:39
755 J. D. Universitetet i Bergen Uni Research Miljø 13.03.2018 11:00
756 J. D. Universitetet i Bergen Uni Research Miljø 05.02.2018 12:16
757 I. D. Universitetet i Bergen Norce 19.06.2019 11:36
758 I. D. Universitetet i Bergen Norce 19.06.2019 11:40
759 H. D. Universitetet i Bergen Seksjon for studieadministrasjon 18.08.2014 16:04
760 H. D. Universitetet i Bergen Studieavdelingen 20.11.2015 17:10
761 K. D. Universitetet i Bergen Fornminnesseksjonen 16.12.2019 12:15
762 K. D. Universitetet i Bergen Fornminnesseksjonen 24.09.2019 10:20
763 K. D. Universitetet i Bergen Fornminnesseksjonen, Universitetsmuseet 26.02.2020 16:33
764 K. D. Universitetet i Bergen Fornminnesseksjonen 17.06.2019 16:13
765 K. D. Universitetet i Bergen Fornminnesseksjonen 12.07.2019 09:41
766 K. D. Universitetet i Bergen Fornminnesseksjonen 18.06.2019 08:42
767 I. D. Universitetet i Bergen Uni Research 06.04.2016 15:49
768 T. D. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 01.03.2013 08:27
769 T. D. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 07.04.2016 09:15
770 T. D. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 02.09.2015 09:50
771 T. D. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 18.11.2014 12:32
772 B. D. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 08.05.2012 12:48
773 B. D. Universitetet i Bergen biomedisin 29.12.2016 10:56
774 B. D. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin/ADHD 06.05.2015 13:44
775 B. D. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin/ADHD 06.05.2015 13:42
776 B. D. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 30.03.2015 12:04
777 B. D. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 31.10.2014 12:37
778 B. D. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin/PROBE 28.10.2014 10:47
779 B. D. Universitetet i Bergen Insitutt for biomedisin 23.04.2014 12:45
780 B. D. Universitetet i Bergen institutt for biomedisin/ADHA 15.04.2014 11:50
781 B. D. Universitetet i Bergen institutt for biomedisin 08.04.2014 12:24
782 B. D. Universitetet i Bergen insitutt for biomedisin 08.04.2014 12:23
783 B. D. Universitetet i Bergen institutt for biomedisin 08.04.2014 12:21
784 B. D. Universitetet i Bergen Insttutt for biomedisin 08.04.2014 12:19
785 B. D. Universitetet i Bergen Biomedisin/ADHD 03.10.2013 12:44
786 B. D. Universitetet i Bergen Biomedisin/ADHD 03.10.2013 12:42
787 B. D. Universitetet i Bergen Biomedisin/ADHD 03.10.2013 12:41
788 B. D. Universitetet i Bergen Biomedisin/ADHD 03.10.2013 12:40
789 B. D. Universitetet i Bergen Biomedisin/ADHD 03.10.2013 12:38
790 B. D. Universitetet i Bergen Biomedisin/ADHD 03.10.2013 12:34
791 B. D. Universitetet i Bergen Insitutt for biomdisin 25.11.2013 14:39
792 B. D. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 15.11.2013 09:33
793 B. D. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 29.10.2013 14:32
794 B. D. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 04.03.2013 12:04
795 B. D. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin/ADHD 14.08.2012 11:39
796 B. D. Universitetet i Bergen Institutt for Biomedisin/ADHD prosjekt 10.08.2012 11:30
797 B. D. Universitetet i Bergen institutt or biomedisin(ADHD) 16.07.2012 14:03
798 B. D. Universitetet i Bergen Inst. for biomedisin 18.06.2012 12:00
799 B. D. Universitetet i Bergen fellesavdelingen 28.08.2012 12:04
800 B. D. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 22.08.2012 09:46
801 B. D. Universitetet i Bergen institutt for biomedisin 04.07.2012 08:26
802 B. D. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 13.02.2012 09:18
803 B. D. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 27.03.2012 13:26
804 B. D. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 30.10.2013 11:59
805 E. D. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 19.03.2021 09:02
806 S. D. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen 03.03.2014 10:01
807 S. D. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 13.08.2018 14:42
808 S. D. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 08.10.2018 09:09
809 S. D. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 24.04.2019 10:59
810 S. D. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 16.10.2018 11:28
811 S. D. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 21.11.2017 15:08
812 S. D. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen, UM 12.04.2021 10:05
813 S. D. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 22.02.2021 10:46
814 S. D. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 03.02.2021 14:15
815 S. D. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 26.01.2021 14:32
816 S. D. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen, avd for kulturhistorie 19.12.2016 15:04
817 K. D. Universitetet i Bergen Uni Research AS/uni CIPR 10.10.2012 15:55
818 K. D. Universitetet i Bergen NORCE Energi EOR/SCAL 05.03.2019 10:01
819 J. D. Universitetet i Bergen HMS 10.10.2012 12:39
820 M. D. Universitetet i Bergen It-avdelingen 02.11.2016 13:19
821 S. D. Universitetet i Bergen Griegakademiet 27.01.2012 09:53
822 S. D. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 09.11.2017 09:54
823 S. D. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 09.11.2017 09:52
824 S. D. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 09.11.2017 09:50
825 S. D. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 09.11.2017 09:48
826 S. D. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 09.11.2017 09:46
827 S. D. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 09.11.2017 09:44
828 S. D. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 09.11.2017 09:42
829 S. D. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 09.11.2017 09:40
830 S. D. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 09.11.2017 09:37
831 S. D. Universitetet i Bergen Griegakademiet 08.08.2016 12:59
832 S. D. Universitetet i Bergen Griegakademiet 27.05.2016 13:15
833 S. D. Universitetet i Bergen Griegakademiet 04.10.2013 13:12
834 S. D. Universitetet i Bergen Griegalademiet 04.10.2013 13:10
835 S. D. Universitetet i Bergen Griegakademiet 04.10.2013 13:07
836 S. D. Universitetet i Bergen HF/Griegakademiet 13.04.2012 10:10
837 S. D. Universitetet i Bergen UiB Global 30.04.2012 14:40
838 S. D. Universitetet i Bergen UiB Global 06.10.2016 11:39
839 S. D. Universitetet i Bergen UiB Global 03.03.2016 14:02
840 S. D. Universitetet i Bergen UiB Global 09.09.2015 11:55
841 S. D. Universitetet i Bergen UiB Global 08.09.2015 12:50
842 S. D. Universitetet i Bergen UiB Global 05.03.2014 13:32
843 S. D. Universitetet i Bergen UiB Global 27.04.2012 12:49
844 S. D. Universitetet i Bergen UiB Global 18.04.2012 13:50
845 S. D. Universitetet i Bergen UiB Global 19.03.2012 14:30
846 S. D. Universitetet i Bergen UiB Global 19.03.2012 14:29
847 S. D. Universitetet i Bergen UiB Global 19.03.2012 14:28
848 S. D. Universitetet i Bergen UiB Global 19.03.2012 14:26
849 S. D. Universitetet i Bergen UiB Global 30.04.2012 14:43
850 S. D. Universitetet i Bergen UiB Global 30.04.2012 14:38
851 S. D. Universitetet i Bergen UiB Global 30.04.2012 14:35
852 H. D. Universitetet i Bergen BIO 09.04.2021 12:25
853 S. D. Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap/UIB 05.05.2017 09:43
854 C. D. Universitetet i Bergen Kjemisk Institutt 28.01.2020 10:04
855 C. D. Universitetet i Bergen K1 02.10.2019 10:31
856 M. E. Universitetet i Bergen Institutt for informasjons- og medievitenskap 22.04.2016 08:30
857 M. E. Universitetet i Bergen Institutt for informasjons- og medievitenskap 01.02.2019 13:52
858 M. E. Universitetet i Bergen Institutt for informasjons- og medievitenskap 01.02.2019 13:48
859 M. E. Universitetet i Bergen Institutt for informasjons- og medievitenskap 01.02.2019 13:45
860 M. E. Universitetet i Bergen Institutt for informasjons- og medievitenskap 21.06.2019 10:50
861 T. E. Universitetet i Bergen UniResearch AS, Cipr mikrobiologi 02.09.2014 07:42
862 T. E. Universitetet i Bergen Inst.for biologi/UniCipr 06.02.2012 13:41
863 T. E. Universitetet i Bergen UniResearch AS, CIPR,MB-SCAL, Nygårdsgaten 112, 5008 BERGEN 11.05.2017 08:19
864 T. E. Universitetet i Bergen UniResearch AS 12.12.2016 09:19
865 T. E. Universitetet i Bergen UniResearch AS 13.04.2016 08:38
866 T. E. Universitetet i Bergen UniResearch AS, mikrobiologi 10.03.2016 08:22
867 T. E. Universitetet i Bergen UniResearch AS, mikrobiologi 17.11.2015 09:02
868 T. E. Universitetet i Bergen UniResearch AS, mikrobiologi 17.11.2015 08:53
869 T. E. Universitetet i Bergen UniResearch AS, mikrobiologi 24.11.2015 07:54
870 T. E. Universitetet i Bergen UniResearch, Cipr 12.01.2015 10:47
871 T. E. Universitetet i Bergen UniResearch,Cipr 08.01.2015 10:45
872 T. E. Universitetet i Bergen UniResearch,Cipr 08.01.2015 10:40
873 T. E. Universitetet i Bergen UniCipr, mikrobiologi 07.05.2014 11:09
874 T. E. Universitetet i Bergen Inst. for biologi, Uni Cipr 28.02.2013 11:12
875 T. E. Universitetet i Bergen Inst. for biologi, UniCipr 19.02.2013 11:08
876 T. E. Universitetet i Bergen UniCipr, Inst. for biologi 23.05.2013 10:01
877 T. E. Universitetet i Bergen Det matematisk-naturviitenskapelige fakultet 27.10.2015 09:42
878 C. E. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 22.09.2014 13:04
879 C. E. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 16.11.2018 08:40
880 C. E. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 21.02.2018 13:37
881 C. E. Universitetet i Bergen Studieavdelingen 29.11.2019 10:37
882 C. E. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 26.11.2018 08:21
883 C. E. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 14.11.2017 09:39
884 C. E. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 14.11.2017 09:35
885 C. E. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 28.05.2018 12:23
886 C. E. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 28.05.2018 12:11
887 C. E. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 16.05.2018 08:30
888 C. E. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 16.05.2018 08:23
889 C. E. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 16.05.2018 08:21
890 C. E. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 14.05.2018 10:55
891 C. E. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 14.05.2018 10:53
892 C. E. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 16.11.2018 08:42
893 C. E. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 16.11.2018 08:38
894 C. E. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 16.11.2018 08:35
895 C. E. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 14.05.2019 10:33
896 C. E. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 14.05.2019 09:12
897 C. E. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 19.05.2017 10:43
898 Ø. E. Universitetet i Bergen Klinisk institutt 1 04.06.2014 10:22
899 W. E. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 26.08.2014 07:57
900 W. E. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 04.06.2015 14:08
901 W. E. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 02.06.2015 12:45
902 W. E. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 08.08.2014 09:51
903 K. E. Universitetet i Bergen Gade laboratory for pathology 31.05.2016 11:23
904 M. E. Universitetet i Bergen Uni Research AS/Uni CIPR 30.07.2012 08:33
905 D. E. Universitetet i Bergen Institutt for informasjons- og medievitenskap 09.02.2016 11:39
906 H. E. Universitetet i Bergen IGS 12.06.2020 12:28
907 J. E. Universitetet i Bergen IT-Avdelingen 04.07.2012 12:00
908 I. E. Universitetet i Bergen Institutt for adm. og org. 09.04.2019 13:53
909 I. E. Universitetet i Bergen Sosiologisk institutt 11.04.2018 08:35
910 T. E. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 21.10.2013 13:06
911 C. E. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 15.08.2013 09:42
912 L. E. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen/De naturhistoriske samlinger 12.04.2012 15:26
913 L. E. Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap 19.09.2014 09:34
914 L. E. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen, De naturhistoriske samlinger 03.01.2014 09:21
915 L. E. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, De naturhistoriske samlinger 11.09.2013 10:20
916 L. E. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, De naturhistoriske samlinger 03.05.2013 12:59
917 L. E. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen, De naturhistoriske samlinger 15.08.2012 16:16
918 L. E. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet De naturhistoriske samlinger 05.06.2012 11:03
919 L. E. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen, De naturhistoriske samlinger 25.09.2012 09:15
920 L. E. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen, De naturhistoriske samlinger 12.04.2012 15:30
921 E. E. Universitetet i Bergen SV- fakultetet 20.12.2017 12:14
922 E. E. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 10.11.2017 09:43
923 E. E. Universitetet i Bergen SV -fakultetet 20.12.2017 09:12
924 E. E. Universitetet i Bergen SV-FAKULTETET 09.02.2018 07:21
925 E. E. Universitetet i Bergen SV - fakultetet 20.12.2017 12:33
926 E. E. Universitetet i Bergen Faculty of Social Sciences 09.11.2017 12:25
927 C. E. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 18.03.2015 10:20
928 J. E. Universitetet i Bergen Inst for sammenl politikk 13.03.2019 08:29
929 A. E. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet 19.01.2021 11:58
930 E. E. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 04.03.2020 12:02
931 C. E. Universitetet i Bergen Sosiologisk institutt 05.01.2018 13:59
932 A. E. Universitetet i Bergen INSTITUTT FOR SOSIALANTROPOLOGI 09.09.2016 11:25
933 G. E. Universitetet i Bergen NTL UiB 20.11.2018 12:16
934 H. E. Universitetet i Bergen Forskningsadministrativ avd. 12.09.2016 13:47
935 L. E. Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap/UIB 04.03.2016 10:13
936 L. E. Universitetet i Bergen Instituttet for Geovitenskap 26.10.2018 14:40
937 L. E. Universitetet i Bergen Department of Earth Science 08.01.2016 11:58
938 L. E. Universitetet i Bergen Inst. for geovitenskap 19.09.2019 08:10
939 L. E. Universitetet i Bergen Inst. for geovitenskap 19.09.2019 09:36
940 K. F. Universitetet i Bergen FHU 25.02.2020 09:09
941 A. F. Universitetet i Bergen Institutt for Geovitenskap/GEOBIO 09.02.2017 13:24
942 A. F. Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap 18.01.2019 13:33
943 A. F. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 17.08.2020 10:56
944 A. F. Universitetet i Bergen Instittutet til Geovitenskap 05.12.2017 12:10
945 H. F. Universitetet i Bergen Holbergprisen 18.06.2020 14:10
946 H. F. Universitetet i Bergen Holbergprisen 27.04.2017 10:33
947 H. F. Universitetet i Bergen Holbergprisen 24.04.2018 16:15
948 H. F. Universitetet i Bergen Holbergprisen 24.04.2018 16:10
949 H. F. Universitetet i Bergen Holbergprisen 24.04.2018 16:04
950 H. F. Universitetet i Bergen Holbergprisen 27.04.2018 13:30
951 H. F. Universitetet i Bergen Holbergprisen 27.04.2018 13:28
952 H. F. Universitetet i Bergen Holbergprisen 27.04.2018 13:26
953 H. F. Universitetet i Bergen Holbergprisen 27.04.2017 10:42
954 H. F. Universitetet i Bergen Holbergprisen 27.04.2017 10:38
955 I. F. Universitetet i Bergen Kjemisk Institutt 08.12.2020 11:07
956 C. F. Universitetet i Bergen Uni Helse RKBU Vest 03.03.2015 10:11
957 C. F. Universitetet i Bergen Uni Research Helse, RKBU Vest 14.02.2018 18:20
958 C. F. Universitetet i Bergen Uni Research Helse, RKBU Vest 16.05.2017 14:05
959 C. F. Universitetet i Bergen Uni Research Helse, RKBU Vest 09.05.2017 09:20
960 C. F. Universitetet i Bergen Uni Research Hels RKUB 19.08.2015 09:51
961 L. F. Universitetet i Bergen UIB, Inst for Sosialantrpologi 27.11.2014 08:10
962 L. F. Universitetet i Bergen Sosialantropologi 22.03.2019 07:37
963 L. F. Universitetet i Bergen Institutt for Sosialantropologi 24.03.2015 13:57
964 L. F. Universitetet i Bergen Institutt for Sosialantropologi 11.12.2014 10:09
965 I. F. Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologisk fakultet 02.12.2013 14:12
966 I. F. Universitetet i Bergen Det medisinske fakultet 05.06.2018 08:50
967 I. F. Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologisk fakultet 18.01.2016 12:50
968 I. F. Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologisk fakultet 13.10.2015 15:25
969 I. F. Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologisk fakultet 14.10.2013 13:09
970 N. F. Universitetet i Bergen Institutt for pedagogikk 21.04.2015 12:10
971 N. F. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 19.02.2016 09:17
972 T. F. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 01.04.2014 13:34
973 C. F. Universitetet i Bergen NORCE Klima 24.05.2019 16:43
974 E. F. Universitetet i Bergen HEMIL-senteret 25.04.2016 11:21
975 V. F. Universitetet i Bergen Institutt for biologisk og medisinsk psykologiq 30.01.2012 11:43
976 V. F. Universitetet i Bergen Institutt for biologisk og medisinsk psykologi 11.12.2018 09:38
977 V. F. Universitetet i Bergen Institutt for biologisk og medisinsk psykolosi 04.02.2019 15:26
978 V. F. Universitetet i Bergen Institutt for biologisk og medisinsk psykologi 28.11.2016 10:38
979 V. F. Universitetet i Bergen IBMP 14.03.2016 09:49
980 V. F. Universitetet i Bergen IBMP 08.10.2015 14:26
981 V. F. Universitetet i Bergen Dept of Biol and Medical Psychology 14.07.2015 11:25
982 V. F. Universitetet i Bergen Inst for Biologisk og Medisinsk psykologi 09.04.2015 13:24
983 V. F. Universitetet i Bergen IBMP 21.05.2015 13:36
984 V. F. Universitetet i Bergen Institutt for biologisk og medisinsk psykologi 29.08.2013 10:58
985 V. F. Universitetet i Bergen IBMP 16.05.2013 10:18
986 V. F. Universitetet i Bergen Institutt for biologisk og medisinsk psykologi 18.02.2013 14:10
987 V. F. Universitetet i Bergen Institutt for biol 06.11.2012 13:38
988 V. F. Universitetet i Bergen Institutt for biologisk og medisinsk psykologi 28.06.2012 10:40
989 V. F. Universitetet i Bergen Institutt for biologisk og medisinsk psykologiq 28.06.2012 10:39
990 V. F. Universitetet i Bergen Institutt for biologisk og medisinsk psykologi 06.06.2012 10:01
991 V. F. Universitetet i Bergen Institutt for biologisk og medisinsk psykologi 30.01.2012 11:52
992 T. F. Universitetet i Bergen Senter for klimasynamii 26.09.2014 09:26
993 T. F. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 01.10.2015 11:05
994 S. G. Universitetet i Bergen LFI UNI MILJØ 01.10.2012 13:25
995 S. G. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 04.09.2019 11:32
996 S. G. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 02.12.2019 09:34
997 S. G. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 02.12.2019 09:30
998 S. G. Universitetet i Bergen Uni Miljø LFI 04.01.2016 13:55
999 S. G. Universitetet i Bergen Uni Miljø LFI 26.11.2015 09:11
1000 S. G. Universitetet i Bergen LFI Uni Miljø 23.09.2014 11:03
1001 S. G. Universitetet i Bergen LFI Uni Miljø 22.10.2014 09:24
1002 S. G. Universitetet i Bergen LFI Uni Miljø 19.05.2014 09:56
1003 S. G. Universitetet i Bergen LFI UNI MILJØ 03.10.2013 10:35
1004 S. G. Universitetet i Bergen LFI UNI MILJØ 02.09.2013 14:04
1005 S. G. Universitetet i Bergen LFI UNI MILJØ 31.07.2013 09:47
1006 S. G. Universitetet i Bergen LFI UNI MILJØ 31.07.2013 09:45
1007 S. G. Universitetet i Bergen LFI UNI MILJØ 11.02.2013 14:52
1008 S. G. Universitetet i Bergen LFI UNI MILJØ 05.03.2013 09:08
1009 S. G. Universitetet i Bergen LFI UNI MILJØ 12.11.2012 09:16
1010 S. G. Universitetet i Bergen LF 09.08.2012 08:59
1011 S. G. Universitetet i Bergen LFI UNI MILJØ 24.09.2012 11:27
1012 S. G. Universitetet i Bergen LFI UNI MILJØ 08.08.2012 10:26
1013 S. G. Universitetet i Bergen LFI UNI MILJØ 08.08.2012 10:24
1014 I. G. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 21.02.2012 15:07
1015 I. G. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 15.09.2015 10:32
1016 A. G. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 11.11.2014 12:44
1017 V. G. Universitetet i Bergen JURFAK 24.08.2016 09:06
1018 V. G. Universitetet i Bergen JURFAK 24.08.2016 09:16
1019 K. G. Universitetet i Bergen Institutt for informasjons- og medievitenskap 17.11.2015 09:12
1020 C. G. Universitetet i Bergen REK Vest 11.10.2012 11:15
1021 C. G. Universitetet i Bergen REK vest 10.11.2014 09:12
1022 C. G. Universitetet i Bergen REK Vest 26.06.2013 09:15
1023 C. G. Universitetet i Bergen REK Vest 26.06.2013 09:37
1024 C. G. Universitetet i Bergen REK Vest 26.06.2013 09:34
1025 C. G. Universitetet i Bergen REK Vest 26.06.2013 09:30
1026 C. G. Universitetet i Bergen REK Vest 26.06.2013 09:28
1027 C. G. Universitetet i Bergen REK Vest 26.06.2013 09:25
1028 C. G. Universitetet i Bergen REK Vest 26.06.2013 09:21
1029 C. G. Universitetet i Bergen REK Vest 22.11.2012 09:58
1030 C. G. Universitetet i Bergen REK Vest 11.10.2012 11:19
1031 P. G. Universitetet i Bergen NORCE Nygårdsporten, Nygårdsgaten 112 04.03.2020 13:41
1032 M. G. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 21.03.2016 13:58
1033 M. G. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 06.11.2018 15:50
1034 M. G. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 02.11.2018 14:20
1035 M. G. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 02.11.2018 14:13
1036 M. G. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 17.08.2018 09:26
1037 M. G. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 02.08.2018 12:05
1038 M. G. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 16.04.2018 13:06
1039 M. G. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 13.03.2020 10:44
1040 M. G. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 11.12.2019 10:06
1041 M. G. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 11.12.2019 10:01
1042 M. G. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen 24.04.2018 11:34
1043 M. G. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 24.04.2018 11:31
1044 M. G. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 29.06.2018 12:49
1045 M. G. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 29.06.2018 12:45
1046 A. G. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 14.10.2020 09:57
1047 A. G. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 28.10.2020 12:47
1048 A. G. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 29.10.2020 08:55
1049 L. G. Universitetet i Bergen Matematisk institutt 08.08.2016 12:56
1050 L. G. Universitetet i Bergen Matematisk institutt 11.08.2016 09:55
1051 L. G. Universitetet i Bergen Matematisk institutt 11.08.2016 09:50
1052 T. G. Universitetet i Bergen SV/Aorg./ 16.06.2017 12:49
1053 R. G. Universitetet i Bergen IT-avdelinga 03.05.2012 13:29
1054 R. G. Universitetet i Bergen IT avdelingen 09.01.2018 08:06
1055 R. G. Universitetet i Bergen IT avdelingen 01.12.2017 08:53
1056 R. G. Universitetet i Bergen IT avdelingen 11.12.2013 10:41
1057 R. G. Universitetet i Bergen IT avdelingen 19.12.2013 09:19
1058 R. G. Universitetet i Bergen IT avdelingen 11.12.2013 09:47
1059 R. G. Universitetet i Bergen IT-avdelinga 18.03.2013 12:30
1060 R. G. Universitetet i Bergen IT-avdelinga 19.10.2012 08:44
1061 R. G. Universitetet i Bergen IT-avdelinga 19.10.2012 08:43
1062 R. G. Universitetet i Bergen IT-avdelinga 19.10.2012 08:42
1063 R. G. Universitetet i Bergen IT-avdelinga 19.10.2012 08:39
1064 R. G. Universitetet i Bergen IT-avdelinga 10.09.2012 11:04
1065 R. G. Universitetet i Bergen IT-avdelinga 10.09.2012 11:00
1066 R. G. Universitetet i Bergen IT-avdelinga 10.09.2012 10:57
1067 R. G. Universitetet i Bergen IT-avdelinga 10.09.2012 10:46
1068 R. G. Universitetet i Bergen IT-avdelinga 03.05.2012 13:24
1069 R. G. Universitetet i Bergen IT-avdelingen 12.01.2012 09:08
1070 R. G. Universitetet i Bergen IT-avdelingen 12.01.2012 09:06
1071 R. G. Universitetet i Bergen IT-avdelingen 12.01.2012 09:04
1072 A. G. Universitetet i Bergen IT Avdelingen 28.09.2018 12:30
1073 A. G. Universitetet i Bergen IT Avdelingen 01.10.2018 09:08
1074 A. G. Universitetet i Bergen IT Avdelingen 01.10.2018 09:01
1075 A. G. Universitetet i Bergen IT Avdelingen 17.10.2019 10:57
1076 A. G. Universitetet i Bergen IT Avdelingen 12.12.2019 10:22
1077 A. G. Universitetet i Bergen IT Avdelingen 29.11.2019 14:08
1078 A. G. Universitetet i Bergen IT Avdelingen 09.10.2019 12:51
1079 A. G. Universitetet i Bergen IT Avdelingen 09.10.2019 12:26
1080 A. G. Universitetet i Bergen ITA 09.10.2018 07:49
1081 A. G. Universitetet i Bergen IT Avdelingen 03.10.2018 10:23
1082 A. G. Universitetet i Bergen IT Avdelingen 29.11.2019 13:39
1083 A. G. Universitetet i Bergen IT Avdelingen 01.10.2018 09:09
1084 A. G. Universitetet i Bergen IT Avdelingen 01.10.2018 09:05
1085 A. G. Universitetet i Bergen IT Avdelingen 28.09.2018 12:34
1086 T. G. Universitetet i Bergen uni Research AS ( Helse ) 20.03.2017 09:23
1087 T. G. Universitetet i Bergen fellesenheten Nygårdgaten 27.10.2020 10:49
1088 T. G. Universitetet i Bergen fellesenheten Nygårdgaten 27.10.2020 10:45
1089 T. G. Universitetet i Bergen fellesenheten Nygårdgaten 13.10.2020 14:01
1090 T. G. Universitetet i Bergen fellesenheten Nygårdgaten 13.10.2020 13:54
1091 T. G. Universitetet i Bergen Uni Reserach 22.05.2017 13:50
1092 K. G. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 22.10.2012 12:44
1093 K. G. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 18.11.2013 13:24
1094 H. G. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 21.09.2012 10:07
1095 S. G. Universitetet i Bergen Sosiologisk Institutt 14.02.2018 14:16
1096 M. G. Universitetet i Bergen Biomedisin 13.02.2019 13:12
1097 O. G. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 24.03.2014 13:42
1098 K. G. Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 05.10.2018 12:19
1099 C. G. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 14.12.2015 09:07
1100 D. G. Universitetet i Bergen institutt for biomedisin 27.01.2016 11:11
1101 P. G. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 12.01.2015 15:04
1102 H. G. Universitetet i Bergen Inst. for sampol. 08.11.2016 13:02
1103 M. H. Universitetet i Bergen Uni Research AS 23.10.2013 12:47
1104 S. H. Universitetet i Bergen IT-Avdelingen 03.12.2018 15:40
1105 B. H. Universitetet i Bergen Institutt for klinisk psykologi 30.09.2015 11:47
1106 B. H. Universitetet i Bergen Institutt for klinisk psykologi 15.01.2016 10:42
1107 C. H. Universitetet i Bergen Institutt for filosofi 19.08.2016 13:40
1108 C. H. Universitetet i Bergen Departmnent for Philosophy 29.08.2017 14:23
1109 C. H. Universitetet i Bergen Institutt for filosofi 21.04.2017 14:32
1110 C. H. Universitetet i Bergen Institutt for filosofi 16.02.2017 14:01
1111 K. H. Universitetet i Bergen test 30.10.2017 13:00
1112 J. H. Universitetet i Bergen LLE 11.12.2014 13:05
1113 J. H. Universitetet i Bergen LLE 13.01.2015 11:18
1114 J. H. Universitetet i Bergen LLE 18.12.2014 11:27
1115 G. H. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 06.01.2016 08:08
1116 T. H. Universitetet i Bergen Institutt for admorg 11.06.2018 08:36
1117 M. H. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 11.08.2015 09:55
1118 D. H. Universitetet i Bergen Psyk fak, sekretariatet, IKT-sek 16.02.2012 12:24
1119 D. H. Universitetet i Bergen Psykologisk fakultet IKT-seksjonen 20.06.2012 09:51
1120 S. H. Universitetet i Bergen BIO/Norce Research 29.05.2020 10:49
1121 A. H. Universitetet i Bergen IT-avd 10.12.2018 14:57
1122 T. H. Universitetet i Bergen SV fakultetet 04.11.2019 15:13
1123 T. H. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 16.11.2018 13:33
1124 N. H. Universitetet i Bergen Institutt for biologisk og medisnsk psykologi 05.04.2013 14:09
1125 E. H. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 12.12.2013 10:13
1126 H. H. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 1 13.03.2019 13:17
1127 B. H. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 02.02.2021 10:37
1128 K. H. Universitetet i Bergen Uni Research As/Uni CIPR 27.01.2012 08:25
1129 K. H. Universitetet i Bergen Uni Research CIPR 17.11.2016 08:45
1130 K. H. Universitetet i Bergen Uni Research CIPR 08.01.2016 13:50
1131 K. H. Universitetet i Bergen Uni Research CIPR 15.10.2015 11:23
1132 K. H. Universitetet i Bergen Uni CIPR 24.10.2013 15:43
1133 V. H. Universitetet i Bergen Det psykologiske fakultet 09.09.2015 09:11
1134 V. H. Universitetet i Bergen Det psykologiske fakultet 09.11.2016 09:49
1135 S. H. Universitetet i Bergen Matematisk institutt 05.06.2019 11:03
1136 S. H. Universitetet i Bergen Matematisk inst. 01.07.2019 08:47
1137 S. H. Universitetet i Bergen Matematisk institutt 06.06.2019 08:37
1138 S. H. Universitetet i Bergen Matematisk institutt 08.01.2021 10:49
1139 S. H. Universitetet i Bergen Matematisk institutt 05.06.2019 07:10
1140 S. H. Universitetet i Bergen Matematisk institutt 18.12.2019 10:48
1141 S. H. Universitetet i Bergen Matematisk institutt 15.03.2021 08:44
1142 S. H. Universitetet i Bergen Matematisk institutt 06.06.2019 11:17
1143 S. H. Universitetet i Bergen Matematisk institutt 21.09.2020 10:49
1144 S. H. Universitetet i Bergen Matematisk institutt 16.12.2019 15:06
1145 S. H. Universitetet i Bergen Matematisk institutt 18.11.2019 15:26
1146 H. H. Universitetet i Bergen HEMIL-senteret 08.07.2015 10:55
1147 H. H. Universitetet i Bergen UiB Sars Centre 26.02.2016 08:56
1148 E. H. Universitetet i Bergen Biomedisin 18.03.2019 14:25
1149 H. H. Universitetet i Bergen Hei 30.10.2017 08:28
1150 H. H. Universitetet i Bergen Hei 30.10.2017 09:00
1151 H. H. Universitetet i Bergen Hei 30.10.2017 08:32
1152 H. H. Universitetet i Bergen Hei 30.10.2017 08:29
1153 M. H. Universitetet i Bergen Billedsamlingen/ Universitetsbiblioteket i Bergen 19.11.2019 10:43
1154 A. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen HS10 21.04.2021 12:05
1155 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen, Adm. 27.09.2012 11:28
1156 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen Adm 20.02.2017 15:27
1157 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen 09.12.2016 13:20
1158 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, Adm. 06.02.2017 10:09
1159 K. H. Universitetet i Bergen Universietetsmuseet i Bergen, Adm. 22.11.2016 13:03
1160 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, Sentraladm. 30.11.2015 11:15
1161 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen, Adm. 12.05.2015 16:03
1162 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen, Adm. 07.05.2015 15:25
1163 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen, Adm. 07.05.2015 13:56
1164 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen 07.05.2015 12:54
1165 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen, Adm. 06.05.2015 11:39
1166 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, Adm. 05.05.2015 15:16
1167 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen, Adm. 06.05.2015 11:05
1168 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen, Adm. 05.05.2015 15:31
1169 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet/Adm. 05.05.2015 14:58
1170 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen 15.08.2014 16:51
1171 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen, Adm. 01.07.2014 16:05
1172 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen Adm. 02.07.2014 14:30
1173 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet Adm. 02.07.2014 14:27
1174 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen, Adm. 01.07.2014 15:46
1175 K. H. Universitetet i Bergen UiB, Universitetsmuseet, Adm. 19.05.2014 10:27
1176 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen 14.07.2013 17:17
1177 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen, Adm. 11.07.2013 10:47
1178 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, Adm. 11.07.2013 09:46
1179 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen, Adm. 11.07.2013 10:21
1180 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen 01.03.2013 13:04
1181 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen, Adm. 08.04.2013 10:42
1182 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen 27.02.2013 15:40
1183 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen 27.02.2013 15:38
1184 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen 01.03.2013 13:11
1185 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen 01.03.2013 13:09
1186 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen 13.07.2012 09:00
1187 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen 13.07.2012 08:57
1188 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen 13.08.2012 11:30
1189 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen, Adm. 10.07.2012 14:17
1190 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen, Adm. 10.07.2012 13:47
1191 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen, Adm. 10.07.2012 13:30
1192 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen 23.07.2012 17:23
1193 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen, Adm. 13.07.2012 09:33
1194 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen, Adm. 13.07.2012 09:31
1195 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen, Adm. 12.07.2012 14:02
1196 K. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen 12.07.2012 13:59
1197 M. H. Universitetet i Bergen Billedsamlingen 25.02.2020 11:05
1198 K. H. Universitetet i Bergen Institutt for fysikk og teknologi 11.02.2021 14:41
1199 M. H. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 25.09.2012 14:15
1200 B. H. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 15.10.2012 11:56
1201 R. H. Universitetet i Bergen NSD 06.10.2015 12:17
1202 R. H. Universitetet i Bergen NSD 13.01.2016 13:09
1203 R. H. Universitetet i Bergen NSD 06.10.2015 12:22
1204 W. H. Universitetet i Bergen Inst. for geovitenskap 15.05.2019 14:21
1205 W. H. Universitetet i Bergen Inst. for Geovitenskap 12.01.2018 11:29
1206 W. H. Universitetet i Bergen Inst. for geovitenskap 20.05.2019 11:42
1207 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest 19.04.2012 13:47
1208 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 23.10.2013 14:38
1209 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 23.10.2013 14:32
1210 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 22.10.2013 13:32
1211 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 22.10.2013 13:28
1212 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 22.10.2013 13:24
1213 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 11.12.2013 12:33
1214 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 11.12.2013 12:37
1215 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 28.10.2013 09:11
1216 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 23.10.2013 15:11
1217 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 10.04.2013 13:51
1218 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 10.04.2013 13:47
1219 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 10.04.2013 13:43
1220 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 10.04.2013 13:40
1221 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 06.06.2013 13:16
1222 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 30.05.2013 15:02
1223 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 29.05.2013 14:25
1224 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 16.01.2013 14:01
1225 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 16.01.2013 13:48
1226 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 16.01.2013 09:56
1227 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 16.01.2013 09:25
1228 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 27.05.2013 11:16
1229 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 29.04.2013 13:16
1230 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 22.05.2013 10:24
1231 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 10.04.2013 15:33
1232 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 16.01.2013 14:08
1233 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 29.10.2012 09:25
1234 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 17.10.2012 09:28
1235 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 17.10.2012 08:16
1236 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 01.10.2012 15:20
1237 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest 12.04.2012 11:13
1238 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest 18.01.2012 14:08
1239 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest 17.01.2012 14:59
1240 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest 17.01.2012 14:52
1241 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest 17.01.2012 14:31
1242 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest 19.04.2012 14:05
1243 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest 19.04.2012 13:55
1244 B. H. Universitetet i Bergen Norsk språktest 19.04.2012 13:52
1245 T. H. Universitetet i Bergen Uni Research environment 18.04.2017 09:37
1246 T. H. Universitetet i Bergen Uni Research Miljø - LFI 20.04.2018 12:16
1247 T. H. Universitetet i Bergen Uni Research Miljø - LFI 17.04.2018 09:47
1248 T. H. Universitetet i Bergen Uni Research AS 20.02.2018 14:06
1249 T. H. Universitetet i Bergen Norce 09.10.2018 13:46
1250 T. H. Universitetet i Bergen Uni Research Miljø - LFI 02.05.2018 15:15
1251 T. H. Universitetet i Bergen Uni Research Miljø 15.08.2017 09:50
1252 T. H. Universitetet i Bergen Uni Research Miljø - LFI 22.08.2017 09:25
1253 T. H. Universitetet i Bergen Uni Miljø LFI 24.04.2017 09:36
1254 T. H. Universitetet i Bergen Uni Miljø LFI 22.05.2017 14:43
1255 T. H. Universitetet i Bergen MOFA 20.10.2014 12:37
1256 T. H. Universitetet i Bergen Medisinsk fakultet 04.01.2018 08:21
1257 T. H. Universitetet i Bergen Medisinsk fakultet 23.11.2017 13:38
1258 T. H. Universitetet i Bergen Medisinsk-odontologisk fakultet 27.04.2017 12:45
1259 T. H. Universitetet i Bergen Medisinsk-odontologisk fakultet 03.10.2016 11:00
1260 T. H. Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet 18.01.2016 10:43
1261 K. H. Universitetet i Bergen Institutt for pedagogikk 02.07.2013 10:37
1262 K. H. Universitetet i Bergen Institutt for pedagogikk 02.07.2013 10:53
1263 K. H. Universitetet i Bergen Institutt for pedagogikk 02.07.2013 10:48
1264 K. H. Universitetet i Bergen Institutt for pedagogikk 02.07.2013 10:43
1265 E. H. Universitetet i Bergen Instituut for Biomedisin 31.01.2013 12:47
1266 A. H. Universitetet i Bergen Universitetets Foto-og tegneseksjon 22.01.2014 13:17
1267 L. H. Universitetet i Bergen Klinisk institutt 2 10.12.2019 11:09
1268 R. H. Universitetet i Bergen Eiendomsavdelingen 10.04.2013 08:21
1269 M. H. Universitetet i Bergen Institutt for Geovitenskap 17.02.2017 14:00
1270 K. H. Universitetet i Bergen Uni Klima 20.12.2013 11:58
1271 K. H. Universitetet i Bergen Uni Klima 27.03.2014 15:29
1272 K. H. Universitetet i Bergen Uni Klima 27.03.2014 15:28
1273 J. H. Universitetet i Bergen NORCE 29.10.2019 13:01
1274 A. H. Universitetet i Bergen Institutt for fremmedspråk 28.11.2014 08:20
1275 A. H. Universitetet i Bergen Institutt for fremmedspråk 10.12.2018 10:08
1276 A. H. Universitetet i Bergen Institutt for fremmedspråk 31.08.2018 13:30
1277 A. H. Universitetet i Bergen Institutt for fremmedspråk 01.04.2019 10:32
1278 A. H. Universitetet i Bergen Institutt for fremmedspråk 06.09.2018 10:55
1279 A. H. Universitetet i Bergen Institutt for fremmedspråk 13.03.2018 12:15
1280 A. H. Universitetet i Bergen Institutt for fremmedspråk 24.01.2020 12:08
1281 A. H. Universitetet i Bergen Institutt for fremmedspråk 29.05.2018 14:25
1282 A. H. Universitetet i Bergen Institutt for fremmedspråk 24.03.2021 10:24
1283 A. H. Universitetet i Bergen Institutt for fremmedspråk 26.11.2020 09:35
1284 A. H. Universitetet i Bergen Institutt for fremmedspråk 08.02.2017 09:14
1285 A. H. Universitetet i Bergen Institutt for fremmedspråk 23.05.2016 09:09
1286 A. H. Universitetet i Bergen Institutt for fremmedspråk 23.05.2016 09:05
1287 A. H. Universitetet i Bergen Institutt for fremmedspråk 03.02.2016 14:39
1288 Å. H. Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap 17.08.2020 12:52
1289 Å. H. Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap 18.08.2020 09:44
1290 Å. H. Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap 18.08.2020 09:40
1291 Å. H. Universitetet i Bergen Institutt for Geovitenskap 31.01.2020 09:44
1292 S. H. Universitetet i Bergen Uni CIPR 12.09.2013 14:22
1293 K. H. Universitetet i Bergen Avdeling for naturhistorie 26.10.2015 10:02
1294 S. H. Universitetet i Bergen Klinisk institutt 2 16.09.2015 11:25
1295 S. H. Universitetet i Bergen K2 09.11.2015 10:36
1296 S. H. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 13.10.2015 11:35
1297 S. H. Universitetet i Bergen K2 14.12.2015 11:43
1298 S. H. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 16.06.2015 11:25
1299 S. H. Universitetet i Bergen IGS 14.04.2016 12:45
1300 S. H. Universitetet i Bergen SEFAS, IGS 04.05.2016 13:43
1301 S. H. Universitetet i Bergen De naturhistoriske samlinger 16.07.2012 08:33
1302 S. H. Universitetet i Bergen Avdeling for naturhistorie 02.03.2018 08:41
1303 S. H. Universitetet i Bergen Avdeling for naturhistorie 28.04.2021 09:02
1304 S. H. Universitetet i Bergen Avdeling for naturhistorie 26.04.2021 08:19
1305 S. H. Universitetet i Bergen Avdeling for naturhistorie 27.02.2018 08:54
1306 S. H. Universitetet i Bergen Avdeling for naturhistorie 07.08.2019 11:24
1307 S. H. Universitetet i Bergen Avdeling for naturhistorie 22.03.2021 07:51
1308 S. H. Universitetet i Bergen Avdeling for naturhistorie 01.04.2019 13:32
1309 S. H. Universitetet i Bergen Avdeling for naturhistorie 24.03.2021 09:21
1310 S. H. Universitetet i Bergen Avdeling for naturhistorie 02.07.2019 11:29
1311 S. H. Universitetet i Bergen Avdeling for naturhistorie 08.02.2019 10:57
1312 S. H. Universitetet i Bergen Avdeling for naturhistorie 08.02.2019 10:55
1313 S. H. Universitetet i Bergen Avdeling for naturhistorie 01.06.2016 11:25
1314 S. H. Universitetet i Bergen Avdeling for naturhistorie 19.07.2016 08:22
1315 S. H. Universitetet i Bergen Avdeling for naturhistorie 19.07.2016 08:19
1316 S. H. Universitetet i Bergen Avdeling for naturhistorie 07.01.2015 15:51
1317 S. H. Universitetet i Bergen Avdeling for naturhistorie 07.01.2015 13:04
1318 S. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, De naturhistoriske samlinger 29.11.2012 13:51
1319 S. H. Universitetet i Bergen De naturhistoriske samlinger 10.01.2013 13:52
1320 S. H. Universitetet i Bergen De naturhistoriske samlinger 08.01.2013 10:52
1321 V. H. Universitetet i Bergen Det psykologiske fakultet 03.02.2017 17:00
1322 V. H. Universitetet i Bergen Det psykologiske fakutet 22.10.2019 15:29
1323 V. H. Universitetet i Bergen Det psykologiske fakutet 11.09.2019 13:24
1324 V. H. Universitetet i Bergen Det psykologiske fakultet 05.02.2018 11:41
1325 V. H. Universitetet i Bergen Det psykologiske fakultet 26.01.2017 13:24
1326 L. H. Universitetet i Bergen Department of Biological Sciences 02.09.2020 09:16
1327 S. H. Universitetet i Bergen IT-avdelingen 03.01.2018 13:45
1328 K. H. Universitetet i Bergen IT-avdelingen 09.04.2015 16:06
1329 A. H. Universitetet i Bergen INSTITUTT FOR GEOGRAFI 25.02.2016 08:29
1330 M. H. Universitetet i Bergen Forskningsadministrativ avdelng 19.05.2015 13:35
1331 H. H. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 17.12.2018 10:43
1332 H. H. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 19.11.2018 12:03
1333 H. H. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 26.02.2020 11:55
1334 H. H. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 28.11.2018 11:20
1335 H. H. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 19.11.2018 11:52
1336 H. H. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 23.11.2018 12:09
1337 B. H. Universitetet i Bergen Seksjon for samlingsforvaltning og konservering 26.06.2019 11:29
1338 K. H. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 02.10.2017 09:32
1339 K. H. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 17.07.2019 11:21
1340 K. H. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 26.10.2018 12:00
1341 K. H. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 26.10.2018 11:59
1342 K. H. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 26.10.2018 11:57
1343 K. H. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 26.10.2018 11:56
1344 K. H. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 26.09.2018 16:09
1345 K. H. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 08.01.2018 15:49
1346 K. H. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 08.01.2018 15:45
1347 K. H. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 08.01.2018 15:41
1348 K. H. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 08.01.2018 15:30
1349 K. H. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 04.07.2019 14:17
1350 K. H. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 04.07.2019 14:12
1351 K. H. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 04.07.2019 14:11
1352 K. H. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 04.07.2019 14:10
1353 K. H. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 25.05.2018 15:44
1354 K. H. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 04.07.2019 14:09
1355 K. H. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 18.06.2018 10:42
1356 K. H. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 05.10.2018 14:28
1357 E. H. Universitetet i Bergen Inst for global helse og samf.med 21.08.2014 13:41
1358 E. H. Universitetet i Bergen IGS 12.06.2020 12:32
1359 E. H. Universitetet i Bergen IGS 11.05.2020 10:02
1360 E. H. Universitetet i Bergen Inst for global helse og samf.med 26.03.2019 08:28
1361 M. H. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 28.11.2019 12:52
1362 M. H. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 11.10.2019 11:30
1363 M. H. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 09.12.2019 13:14
1364 T. H. Universitetet i Bergen Uni Helse/RKBU 21.10.2013 13:04
1365 T. H. Universitetet i Bergen Uni Helse/ Rkbu Vest 10.12.2014 09:35
1366 T. H. Universitetet i Bergen Uni Helse/ RKBU Vest 07.01.2015 13:13
1367 T. H. Universitetet i Bergen Uni Helse/Rkbu Vest 02.10.2014 15:23
1368 T. H. Universitetet i Bergen Uni Helse/RKBU vest 12.02.2014 09:43
1369 A. H. Universitetet i Bergen UM, Avd.for naturhistorie 03.03.2016 07:48
1370 A. H. Universitetet i Bergen UM/Avdeling for Naturhistorie 07.12.2017 09:35
1371 A. H. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, Universitetsmuseet i Bergen/ Osteologisk Seksjon/ Avdeling for Natur 21.06.2019 12:00
1372 A. H. Universitetet i Bergen UM, Avdeling for naturhistorie 23.05.2016 13:42
1373 A. H. Universitetet i Bergen UM, Avd.for naturhistorie 03.03.2016 07:50
1374 R. H. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 08.01.2019 11:42
1375 H. H. Universitetet i Bergen AHKR 04.09.2017 09:37
1376 B. H. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 20.09.2012 09:44
1377 B. H. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 20.11.2017 10:16
1378 B. H. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 17.11.2017 10:45
1379 B. H. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 15.11.2017 11:39
1380 B. H. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 15.11.2017 10:10
1381 B. H. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 18.06.2015 13:09
1382 B. H. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 01.03.2013 10:17
1383 B. H. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 20.09.2012 09:46
1384 M. H. Universitetet i Bergen Klinisk institutt1 24.11.2017 13:25
1385 N. H. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 09.06.2020 10:43
1386 N. H. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 04.06.2020 09:23
1387 H. H. Universitetet i Bergen Sekretariat for universitetsledelsen 02.02.2018 14:23
1388 J. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, Formidlingsavdelingen 21.12.2017 11:10
1389 J. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet 09.01.2019 14:41
1390 J. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet 09.01.2019 14:32
1391 J. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, Formidlingsavdelingen 31.01.2018 15:03
1392 J. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, Formidlingsavdelingen 10.01.2018 16:01
1393 J. H. Universitetet i Bergen Formidlingsavdelingen 10.01.2018 15:56
1394 J. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, Formidlingsavdelingen 10.01.2018 15:49
1395 J. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, Formidlingsavdelingen 31.01.2018 15:01
1396 J. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, Formidlingsavdelingen 25.01.2018 16:55
1397 J. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, Formidlingsavdelingen 25.01.2018 16:45
1398 J. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, Formidlingsavdelingen 25.01.2018 16:39
1399 J. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, Formidlingsavdelingen 25.01.2018 16:37
1400 J. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, Formidlingsavdelingen 23.01.2018 14:16
1401 J. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, Formidlingsavdelingen 23.01.2018 14:13
1402 J. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, Formidlingsavdelingen 23.01.2018 14:10
1403 J. H. Universitetet i Bergen Formidlingsavdelingen 23.01.2018 14:07
1404 J. H. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet , Formidlingsavd 12.12.2017 11:12
1405 A. I. Universitetet i Bergen Uni Research Helse 25.08.2016 14:02
1406 H. I. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 01.06.2012 10:24
1407 F. I. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 07.02.2019 09:56
1408 W. I. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 22.11.2017 14:51
1409 W. I. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 11.12.2017 09:44
1410 W. I. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 11.12.2017 09:57
1411 W. I. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 11.12.2017 09:53
1412 W. I. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 11.12.2017 09:50
1413 E. I. Universitetet i Bergen Institutt for admorg 02.11.2020 10:17
1414 E. I. Universitetet i Bergen Institutt for admorg 02.11.2020 10:30
1415 N. I. Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap 11.05.2021 12:41
1416 N. I. Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap 25.09.2019 11:32
1417 B. I. Universitetet i Bergen Eiendomsavdelingen. 04.03.2014 14:34
1418 L. J. Universitetet i Bergen jalla 30.10.2017 09:02
1419 L. J. Universitetet i Bergen jalla 30.10.2017 09:21
1420 L. J. Universitetet i Bergen jalla 30.10.2017 09:20
1421 L. J. Universitetet i Bergen jalla 30.10.2017 09:42
1422 L. J. Universitetet i Bergen jalla 30.10.2017 10:17
1423 K. J. Universitetet i Bergen Geofysisk Institutt 24.06.2014 13:14
1424 K. J. Universitetet i Bergen Geofysisk Institutt 03.12.2018 10:35
1425 K. J. Universitetet i Bergen Geofysisk Institutt 06.08.2018 13:45
1426 K. J. Universitetet i Bergen Geofysisk Institutt 28.03.2017 09:00
1427 K. J. Universitetet i Bergen Geofysisk Institutt 30.03.2015 13:17
1428 K. J. Universitetet i Bergen Geofysisk Institutt 14.08.2014 13:16
1429 K. J. Universitetet i Bergen Geofysisk Institutt 24.07.2014 08:57
1430 J. J. Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap 10.06.2015 10:15
1431 J. J. Universitetet i Bergen JURFAK 24.08.2016 08:54
1432 K. J. Universitetet i Bergen Seksjon for mikrobiologi og immunologi 05.06.2012 14:52
1433 R. J. Universitetet i Bergen RKBU Vest, Uni Research Helse 24.10.2017 14:13
1434 R. J. Universitetet i Bergen Uni Reseach Helse 25.06.2018 11:46
1435 T. J. Universitetet i Bergen Institutt for Biomedisin 01.04.2014 10:49
1436 T. J. Universitetet i Bergen Institutt for Biomedisin 01.04.2014 10:59
1437 T. J. Universitetet i Bergen Institutt for Biomedisin 01.04.2014 10:58
1438 I. J. Universitetet i Bergen Institutt for admorg 04.05.2018 09:39
1439 Ø. J. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen 03.02.2021 13:13
1440 B. J. Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 01.10.2015 14:37
1441 B. J. Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 10.11.2015 15:19
1442 C. J. Universitetet i Bergen Senter for ernæring, K1 27.04.2018 14:13
1443 L. J. Universitetet i Bergen Institutt for informasjons- og medievitenskap 16.08.2019 10:10
1444 L. J. Universitetet i Bergen Institutt for informasjons- og medievitenskap 18.07.2018 15:00
1445 A. J. Universitetet i Bergen Internasjonalt senter 24.09.2020 12:49
1446 K. J. Universitetet i Bergen test 27.10.2017 13:42
1447 A. J. Universitetet i Bergen UNI research Uni miljø LFI 23.08.2012 08:35
1448 A. J. Universitetet i Bergen Uni research 20.08.2018 12:42
1449 A. J. Universitetet i Bergen UNI research miljø LFI 30.10.2017 14:57
1450 A. J. Universitetet i Bergen Uni research miljø LFI 30.10.2017 14:43
1451 A. J. Universitetet i Bergen UNI research.Miljø.LFI 29.05.2018 17:23
1452 A. J. Universitetet i Bergen UNI research miljø LFI 12.06.2018 09:52
1453 A. J. Universitetet i Bergen Uni Research environment 08.09.2017 13:26
1454 A. J. Universitetet i Bergen UNI research miljø LFI 26.04.2017 08:24
1455 A. J. Universitetet i Bergen Uni Research miljø,LFI 04.07.2016 08:07
1456 A. J. Universitetet i Bergen UNI research miljø LFI 07.06.2016 08:16
1457 A. J. Universitetet i Bergen UNI research miljø LFI 15.12.2014 12:23
1458 A. J. Universitetet i Bergen UNI research miljø LFI 25.08.2014 09:50
1459 A. J. Universitetet i Bergen UNI research LFI 15.10.2013 11:40
1460 A. J. Universitetet i Bergen UNI research LFI 20.08.2013 10:21
1461 A. J. Universitetet i Bergen UNI research LFI 27.08.2013 08:57
1462 A. J. Universitetet i Bergen UNI research LFI 23.08.2013 08:22
1463 A. J. Universitetet i Bergen Uni research LFI 15.08.2013 08:54
1464 A. J. Universitetet i Bergen Uni research LFI 06.03.2013 13:19
1465 T. J. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 29.01.2014 10:59
1466 T. J. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 29.01.2014 12:54
1467 M. J. Universitetet i Bergen IGS 27.09.2017 11:11
1468 H. J. Universitetet i Bergen Institutt for Geovitenskap 05.01.2016 12:55
1469 H. J. Universitetet i Bergen Geovitenskap 04.05.2016 12:41
1470 J. J. Universitetet i Bergen It-avdelingen 19.11.2015 12:43
1471 J. J. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 1 11.12.2017 12:22
1472 J. J. Universitetet i Bergen Klinisk institutt 2 12.06.2018 11:16
1473 J. J. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 1 27.11.2017 15:14
1474 J. J. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 1 27.11.2017 14:46
1475 J. J. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 08.01.2018 10:52
1476 J. J. Universitetet i Bergen SA 03.06.2019 11:02
1477 L. J. Universitetet i Bergen IT-avdelingen 17.06.2014 14:03
1478 L. J. Universitetet i Bergen IT-avdelingen 23.05.2019 14:25
1479 A. J. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 21.11.2014 10:12
1480 I. J. Universitetet i Bergen Klinisk institutt 2 15.03.2016 08:42
1481 I. J. Universitetet i Bergen Klinisk institutt 2 04.05.2016 10:23
1482 A. J. Universitetet i Bergen HMS-seksjonen 11.03.2013 10:36
1483 A. J. Universitetet i Bergen HMS-seksjonen 24.11.2015 13:20
1484 L. J. Universitetet i Bergen Hemil Senteret 09.05.2014 10:51
1485 R. K. Universitetet i Bergen Institutt for Biovitenskap 09.03.2021 13:22
1486 R. K. Universitetet i Bergen Institutt for Biovitenskap 15.12.2020 11:15
1487 R. K. Universitetet i Bergen BIO 15.12.2020 10:55
1488 J. K. Universitetet i Bergen UIB/KMD 10.04.2019 13:30
1489 J. K. Universitetet i Bergen KMD/Griegakademiet 12.12.2018 11:27
1490 J. K. Universitetet i Bergen KMD/Griegakademiet 12.12.2018 11:19
1491 J. K. Universitetet i Bergen UIB/KMD 10.04.2019 13:39
1492 J. K. Universitetet i Bergen UIB/KMD 10.04.2019 15:25
1493 J. K. Universitetet i Bergen UIB/KMD 10.04.2019 15:12
1494 H. K. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 04.03.2016 08:50
1495 K. K. Universitetet i Bergen UiB Global 08.01.2015 11:32
1496 K. K. Universitetet i Bergen UiB Global 08.01.2015 11:45
1497 K. K. Universitetet i Bergen UiB Global 08.01.2015 11:44
1498 K. K. Universitetet i Bergen UiB Global 08.01.2015 11:43
1499 K. K. Universitetet i Bergen UiB Global 08.01.2015 11:42
1500 K. K. Universitetet i Bergen UiB Global 08.01.2015 11:41
1501 K. K. Universitetet i Bergen UiB Global 08.01.2015 11:40
1502 K. K. Universitetet i Bergen UiB Global 08.01.2015 11:37
1503 K. K. Universitetet i Bergen Språksamlingene 15.10.2019 18:06
1504 A. K. Universitetet i Bergen Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap 02.12.2020 10:26
1505 Y. K. Universitetet i Bergen IT-avdelingen 24.07.2020 08:03
1506 Y. K. Universitetet i Bergen IT-avdelingen 18.12.2017 14:06
1507 Y. K. Universitetet i Bergen IT-Avdelingen 18.12.2020 10:41
1508 K. K. Universitetet i Bergen IT avdelingen 08.10.2014 11:00
1509 K. K. Universitetet i Bergen ITA 04.09.2017 11:42
1510 K. K. Universitetet i Bergen ITA 31.08.2016 13:11
1511 K. K. Universitetet i Bergen ITA 10.05.2016 14:40
1512 K. K. Universitetet i Bergen IT avdelingen 15.06.2016 09:41
1513 K. K. Universitetet i Bergen IT avdelingen 02.03.2015 15:18
1514 K. K. Universitetet i Bergen IT avdelingen 25.09.2014 09:44
1515 K. K. Universitetet i Bergen IT avdelingen 22.09.2014 14:52
1516 K. K. Universitetet i Bergen ITA 13.10.2014 10:38
1517 R. K. Universitetet i Bergen Institutt for informasjons- og medievitenskap 15.06.2015 13:40
1518 D. K. Universitetet i Bergen Seksjon for lønn 20.02.2019 13:15
1519 T. K. Universitetet i Bergen Institutt for Geovitenskap 03.04.2017 10:08
1520 J. K. Universitetet i Bergen Institutt for sosialantroplogi 05.02.2021 12:56
1521 J. K. Universitetet i Bergen Institutt for sosialantropologi 01.02.2021 12:46
1522 J. K. Universitetet i Bergen Institutt for sosialantroplogi 05.02.2021 12:57
1523 G. K. Universitetet i Bergen IT-avdelingen 06.05.2021 15:33
1524 A. K. Universitetet i Bergen REK Vest- MOFA 04.10.2012 09:11
1525 G. K. Universitetet i Bergen Inst for global helse og samfunnsmedisin/SIH 18.05.2016 08:53
1526 G. K. Universitetet i Bergen Senter for internasjonal helse 08.10.2019 11:41
1527 G. K. Universitetet i Bergen Senter for internasjonal helse 20.12.2019 10:07
1528 G. K. Universitetet i Bergen Senter for internasjonal helse 11.07.2019 12:24
1529 G. K. Universitetet i Bergen Senter for internasjonal helse 10.07.2019 12:08
1530 G. K. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 22.05.2017 12:11
1531 G. K. Universitetet i Bergen Senter for internasjonal helse, IGS 03.07.2017 08:18
1532 G. K. Universitetet i Bergen SIH, Inst. for global helse og samfunnsmedisin 10.10.2016 11:06
1533 G. K. Universitetet i Bergen SIH, Inst. for global helse og samfunnsmedisin 14.09.2016 09:05
1534 M. K. Universitetet i Bergen Institutt for Geografi 10.12.2019 14:52
1535 A. K. Universitetet i Bergen REK Vest - MOFA 04.10.2012 09:03
1536 A. K. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin/Senter for internasjonal helseaNNE HATLØY 03.05.2019 09:54
1537 A. K. Universitetet i Bergen Universitetet i Begen 07.04.2014 14:28
1538 A. K. Universitetet i Bergen REK Vest 15.11.2012 13:26
1539 H. K. Universitetet i Bergen Inst for Biovitenskap 23.10.2020 10:09
1540 H. K. Universitetet i Bergen Inst for Biovitenskap 02.09.2020 13:45
1541 J. K. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet/De Naturhistoriske Samlinger 20.02.2019 10:34
1542 J. K. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, De Naturhistoriske Samlinger 26.02.2018 22:13
1543 J. K. Universitetet i Bergen Univeristetsmuseet, De Naturhistoriske Samlinger 20.02.2018 17:54
1544 J. K. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet/De Naturhistoriske Samlinger 14.08.2019 13:17
1545 K. K. Universitetet i Bergen NORCE 14.02.2020 10:48
1546 K. K. Universitetet i Bergen Norce 07.10.2019 10:56
1547 K. K. Universitetet i Bergen Norce 12.08.2019 15:04
1548 K. K. Universitetet i Bergen Norce 08.10.2019 13:59
1549 K. K. Universitetet i Bergen norce 11.02.2020 08:04
1550 K. K. Universitetet i Bergen Norce 07.08.2019 08:20
1551 K. K. Universitetet i Bergen Norce 17.10.2019 14:23
1552 K. K. Universitetet i Bergen Norce Norwegian Research Centre AS 10.07.2020 11:01
1553 K. K. Universitetet i Bergen Norce Norwegian Research Centre AS 09.07.2020 14:30
1554 K. K. Universitetet i Bergen Norce 16.09.2019 10:27
1555 K. K. Universitetet i Bergen Norce 09.09.2019 15:12
1556 K. K. Universitetet i Bergen Norce 09.09.2019 15:06
1557 K. K. Universitetet i Bergen Norce 04.09.2019 14:51
1558 K. K. Universitetet i Bergen Norce 04.09.2019 14:27
1559 K. K. Universitetet i Bergen Norce 04.09.2019 14:13
1560 K. K. Universitetet i Bergen Norce 04.09.2019 14:10
1561 K. K. Universitetet i Bergen Norce 04.09.2019 14:08
1562 K. K. Universitetet i Bergen Norce 02.09.2019 09:10
1563 K. K. Universitetet i Bergen Norce 29.08.2019 10:08
1564 K. K. Universitetet i Bergen Norce 19.08.2019 09:23
1565 K. K. Universitetet i Bergen Norce 12.08.2019 15:12
1566 K. K. Universitetet i Bergen Norce 07.08.2019 14:05
1567 K. K. Universitetet i Bergen NORCE 14.02.2020 10:45
1568 K. K. Universitetet i Bergen norce 19.05.2020 13:41
1569 K. K. Universitetet i Bergen Norce 01.07.2019 14:58
1570 K. K. Universitetet i Bergen norce 20.01.2020 10:24
1571 K. K. Universitetet i Bergen norce 20.01.2020 10:23
1572 K. K. Universitetet i Bergen norce 20.01.2020 10:22
1573 K. K. Universitetet i Bergen Norce 10.12.2019 12:46
1574 K. K. Universitetet i Bergen Norce 06.12.2019 13:55
1575 K. K. Universitetet i Bergen Norce 02.12.2019 15:19
1576 K. K. Universitetet i Bergen Norce 02.12.2019 14:27
1577 K. K. Universitetet i Bergen Norce 02.12.2019 14:25
1578 K. K. Universitetet i Bergen Norce 07.10.2019 11:09
1579 K. K. Universitetet i Bergen Norce 07.10.2019 11:04
1580 K. K. Universitetet i Bergen Norce 07.10.2019 10:48
1581 K. K. Universitetet i Bergen Norce 19.08.2019 09:19
1582 K. K. Universitetet i Bergen Norce 05.07.2019 11:39
1583 K. K. Universitetet i Bergen Norce 05.07.2019 11:37
1584 K. K. Universitetet i Bergen Norce 05.07.2019 11:36
1585 K. K. Universitetet i Bergen Norce 05.07.2019 11:32
1586 K. K. Universitetet i Bergen NORCE 18.02.2020 09:18
1587 K. K. Universitetet i Bergen NORCE 13.02.2020 14:50
1588 K. K. Universitetet i Bergen NORCE 13.02.2020 14:48
1589 K. K. Universitetet i Bergen NORCE 13.02.2020 14:37
1590 K. K. Universitetet i Bergen NORCE 13.02.2020 14:17
1591 K. K. Universitetet i Bergen Norce 02.01.2020 09:51
1592 K. K. Universitetet i Bergen Norce 03.12.2019 08:29
1593 K. K. Universitetet i Bergen Norce 03.12.2019 08:22
1594 K. K. Universitetet i Bergen Norce 29.11.2019 08:08
1595 K. K. Universitetet i Bergen Norce 21.11.2019 10:59
1596 K. K. Universitetet i Bergen Norce 21.10.2019 09:13
1597 K. K. Universitetet i Bergen Norce 11.09.2019 08:25
1598 K. K. Universitetet i Bergen Norce 09.09.2019 11:38
1599 K. K. Universitetet i Bergen Norce 26.08.2019 13:22
1600 K. K. Universitetet i Bergen Norce 26.08.2019 11:39
1601 K. K. Universitetet i Bergen Uni Research AS 08.12.2016 13:10
1602 K. K. Universitetet i Bergen NORCE 12.04.2019 08:03
1603 K. K. Universitetet i Bergen Uni Research AS 06.08.2018 10:37
1604 K. K. Universitetet i Bergen Ini Research 06.08.2018 10:33
1605 K. K. Universitetet i Bergen Uni Research AS 11.09.2018 11:23
1606 K. K. Universitetet i Bergen Uni Research AS 11.09.2018 11:21
1607 K. K. Universitetet i Bergen Uni Research AS 25.05.2018 13:55
1608 K. K. Universitetet i Bergen Uni Research AS 25.05.2018 13:49
1609 K. K. Universitetet i Bergen Uni Research AS 28.08.2017 09:52
1610 R. K. Universitetet i Bergen IT-avdelingen 29.01.2014 14:25
1611 R. K. Universitetet i Bergen IT-avdelingen 29.01.2014 14:29
1612 R. K. Universitetet i Bergen IT-avdelingen 29.01.2014 14:28
1613 S. K. Universitetet i Bergen Insitutt for biomedisin 04.12.2013 08:55
1614 S. K. Universitetet i Bergen Inst. for biomedisin 10.01.2017 11:17
1615 B. K. Universitetet i Bergen Kollegiesekretariatet 07.05.2013 10:03
1616 A. K. Universitetet i Bergen Instituttet for Geovitenskap 16.09.2020 14:09
1617 T. K. Universitetet i Bergen Uni CIPR 15.08.2013 11:26
1618 O. K. Universitetet i Bergen Skolelaboratoriet i realfag 19.10.2015 14:03
1619 T. K. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 04.05.2021 14:07
1620 T. K. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 23.01.2020 11:03
1621 T. K. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 23.01.2020 10:48
1622 Å. K. Universitetet i Bergen Uni Research Klima 25.02.2016 15:27
1623 I. K. Universitetet i Bergen Institutt for informatikk 02.11.2017 12:43
1624 E. L. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 02.03.2020 09:41
1625 T. L. Universitetet i Bergen Uniresearch as, Uni miljø 05.10.2012 09:01
1626 T. L. Universitetet i Bergen Uni research AS,Uni miljø. LFI 30.03.2012 10:59
1627 T. L. Universitetet i Bergen Norce miljø LFI 14.12.2018 09:37
1628 T. L. Universitetet i Bergen Norce miljø LFI / 500349 26.06.2019 08:52
1629 T. L. Universitetet i Bergen Norce miljø LFI 04.01.2019 12:33
1630 T. L. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 08.10.2019 11:32
1631 T. L. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 08.10.2019 11:30
1632 T. L. Universitetet i Bergen Norce Research miljø LFI 14.11.2018 11:27
1633 T. L. Universitetet i Bergen Norce Research miljø LFI 14.11.2018 11:10
1634 T. L. Universitetet i Bergen Norce research miljø LFI 14.11.2018 11:06
1635 T. L. Universitetet i Bergen Norce miljø LFI 06.11.2018 09:51
1636 T. L. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 10.02.2020 11:06
1637 T. L. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 23.01.2020 10:11
1638 T. L. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 17.09.2019 09:40
1639 T. L. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 17.09.2019 09:38
1640 T. L. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 31.03.2020 09:50
1641 T. L. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 31.03.2020 09:40
1642 T. L. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 31.03.2020 09:32
1643 T. L. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 31.03.2020 09:14
1644 T. L. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 31.03.2020 09:06
1645 T. L. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 31.03.2020 08:53
1646 T. L. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 31.03.2020 08:43
1647 T. L. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 31.03.2020 08:01
1648 T. L. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 11.11.2019 14:50
1649 T. L. Universitetet i Bergen Norce Norwegian Research Center AS Uni Research miljø LFI 05.10.2018 07:52
1650 T. L. Universitetet i Bergen Norce Research miljø LFI 14.11.2018 11:58
1651 T. L. Universitetet i Bergen Norce miljø LFI 29.10.2018 09:54
1652 T. L. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 06.02.2020 12:46
1653 T. L. Universitetet i Bergen Norce miljø LFI / 500349 11.06.2019 10:12
1654 T. L. Universitetet i Bergen Norce miljø LFI / 500349 11.06.2019 09:55
1655 T. L. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 26.11.2019 09:16
1656 T. L. Universitetet i Bergen Uni Research environment 31.10.2017 08:11
1657 T. L. Universitetet i Bergen Uni Research miljø 23.05.2018 09:46
1658 T. L. Universitetet i Bergen Uni Research miljø 22.05.2018 14:30
1659 T. L. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 22.07.2020 07:26
1660 T. L. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 20.07.2020 09:39
1661 T. L. Universitetet i Bergen Norce miljø LFI 23.11.2018 11:38
1662 T. L. Universitetet i Bergen Norce - Norwegian Research Center AS 11.11.2019 09:17
1663 T. L. Universitetet i Bergen Uni Research miljø 02.07.2018 10:37
1664 T. L. Universitetet i Bergen Uni Research environment 09.10.2017 10:28
1665 T. L. Universitetet i Bergen Uni Research environment 02.10.2017 11:47
1666 T. L. Universitetet i Bergen Uni Research environment 28.09.2017 09:27
1667 T. L. Universitetet i Bergen Uni Research environment 30.08.2017 08:07
1668 T. L. Universitetet i Bergen Uni Research environment 03.07.2017 10:52
1669 T. L. Universitetet i Bergen Uni Research miljø,LFI 03.10.2016 11:21
1670 T. L. Universitetet i Bergen Uni Research miljø,LFI 18.10.2016 11:48
1671 T. L. Universitetet i Bergen Uni Research miljø,LFI 11.10.2016 10:06
1672 T. L. Universitetet i Bergen Uni Research miljø,LFI 10.10.2016 11:23
1673 T. L. Universitetet i Bergen Uni Research miljø,LFI 02.05.2016 11:49
1674 T. L. Universitetet i Bergen Uni Research miljø,LFI 02.05.2016 10:58
1675 T. L. Universitetet i Bergen Uni Research miljø,LFI 02.05.2016 10:55
1676 T. L. Universitetet i Bergen Uni Research miljø,LFI 19.05.2016 08:27
1677 T. L. Universitetet i Bergen Uni Research miljø,LFI 03.06.2016 12:40
1678 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 22.04.2016 10:24
1679 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 20.10.2015 11:59
1680 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 17.06.2015 08:41
1681 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 23.04.2015 10:25
1682 T. L. Universitetet i Bergen Uni Miljø 11.03.2015 11:07
1683 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 28.01.2015 08:21
1684 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 06.10.2014 11:26
1685 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 22.10.2014 08:33
1686 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 01.07.2014 10:08
1687 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 17.06.2014 09:03
1688 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 03.07.2014 08:38
1689 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 01.07.2014 08:20
1690 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 17.06.2014 08:57
1691 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 30.01.2014 09:52
1692 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 05.05.2014 11:39
1693 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 21.10.2013 11:18
1694 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø. LFI 24.09.2013 09:18
1695 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 17.12.2013 08:14
1696 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 21.11.2013 09:22
1697 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 08.01.2014 08:23
1698 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 11.09.2013 11:18
1699 T. L. Universitetet i Bergen Uni research, uni miljø LFI 10.06.2013 08:53
1700 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 28.05.2013 11:31
1701 T. L. Universitetet i Bergen Unui miljø,LFI 23.04.2013 13:41
1702 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø.LFI 10.12.2012 12:06
1703 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø.LFI 28.05.2013 09:52
1704 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 28.05.2013 08:58
1705 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø. LFI 27.05.2013 09:29
1706 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø,LFI 27.05.2013 08:36
1707 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø, LFI 24.04.2013 13:01
1708 T. L. Universitetet i Bergen Uni Research AS, Uni miljø 12.11.2012 14:48
1709 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø, LFI 06.06.2012 08:39
1710 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø LFI 19.09.2012 08:37
1711 T. L. Universitetet i Bergen Uni miljø.LFI 23.10.2012 08:38
1712 T. L. Universitetet i Bergen Uni research AS, Uni miljø, LFI 28.03.2012 08:50
1713 C. L. Universitetet i Bergen KA 26.09.2013 15:02
1714 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 16.06.2015 10:16
1715 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 08.04.2015 15:27
1716 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 06.02.2015 12:27
1717 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 25.11.2014 13:38
1718 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 25.11.2014 13:36
1719 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 21.11.2014 14:02
1720 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 11.11.2014 13:49
1721 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 17.12.2014 09:29
1722 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 17.12.2014 09:27
1723 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 24.09.2014 09:55
1724 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 08.09.2014 10:30
1725 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 08.09.2014 10:07
1726 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 08.09.2014 10:44
1727 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 08.09.2014 09:59
1728 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 08.09.2014 09:47
1729 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 22.08.2014 13:33
1730 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 06.08.2014 13:00
1731 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 06.08.2014 12:59
1732 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 06.08.2014 12:56
1733 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 06.08.2014 12:54
1734 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 31.07.2014 09:35
1735 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 29.08.2014 09:41
1736 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 13.08.2014 12:55
1737 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 30.04.2014 10:18
1738 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 11.03.2014 12:41
1739 C. L. Universitetet i Bergen KA 26.09.2013 15:33
1740 C. L. Universitetet i Bergen KA 26.09.2013 15:32
1741 C. L. Universitetet i Bergen KA 26.09.2013 14:42
1742 C. L. Universitetet i Bergen KA 26.09.2013 14:11
1743 C. L. Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen 27.08.2013 13:25
1744 I. L. Universitetet i Bergen Norsk språktest, UiB 07.02.2013 09:20
1745 J. L. Universitetet i Bergen Senter for kvinne- og kjønnsforskning, SKOK 19.11.2012 12:06
1746 J. L. Universitetet i Bergen Senter for vitskapsteori 30.06.2017 14:05
1747 J. L. Universitetet i Bergen Senter for vitskapsteori 30.06.2017 14:02
1748 J. L. Universitetet i Bergen Senter for kvinne- og kjønnsforskning, SKOK 19.11.2012 11:59
1749 J. L. Universitetet i Bergen Senter for kvinne- og kjønnsforskning, SKOK 19.11.2012 12:19
1750 J. L. Universitetet i Bergen Senter for kvinne- og kjønnsforskning, SKOK 19.11.2012 12:16
1751 J. L. Universitetet i Bergen Senter for vitskapsteori 13.08.2012 08:57
1752 J. L. Universitetet i Bergen Senter for vitskapsteori 20.06.2014 14:27
1753 J. L. Universitetet i Bergen Senter for kvinne- og kjønnsforskning 09.04.2014 10:28
1754 J. L. Universitetet i Bergen Senter for kvinne- og kjønnsforskning 09.04.2014 10:01
1755 J. L. Universitetet i Bergen Senter for vitskapsteori 26.06.2013 13:30
1756 J. L. Universitetet i Bergen Senter for vitskapsteori 03.01.2014 10:45
1757 J. L. Universitetet i Bergen Senter for vitskapsteori 23.11.2012 07:59
1758 K. L. Universitetet i Bergen test 06.01.2020 09:15
1759 L. L. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 15.11.2018 15:19
1760 M. L. Universitetet i Bergen SV, Institutt for økonomi 05.05.2021 10:21
1761 Ø. L. Universitetet i Bergen Uni Research AS - Miljø 13.03.2017 15:24
1762 S. L. Universitetet i Bergen Institutt for Geovitenskap 01.02.2017 11:59
1763 S. L. Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap/UIB 08.06.2017 09:50
1764 S. L. Universitetet i Bergen Instituttet for Geovitenskap 08.03.2019 12:57
1765 S. L. Universitetet i Bergen Instituttet 07.06.2018 11:59
1766 S. L. Universitetet i Bergen Instituttet 07.06.2018 12:00
1767 E. L. Universitetet i Bergen Kjemisk 13.02.2018 08:04
1768 A. L. Universitetet i Bergen Stab, MatNat 18.08.2020 10:22
1769 S. L. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 17.02.2015 08:34
1770 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 13.08.2014 09:04
1771 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 08.12.2016 13:02
1772 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 12.12.2016 09:53
1773 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 15.08.2016 09:21
1774 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 21.11.2016 14:14
1775 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 28.09.2016 10:39
1776 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 22.01.2016 11:42
1777 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 21.01.2016 10:19
1778 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 08.02.2016 10:11
1779 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 05.11.2015 10:13
1780 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 28.10.2015 12:37
1781 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 03.12.2015 13:34
1782 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 30.11.2015 16:37
1783 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 30.11.2015 16:29
1784 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 24.11.2015 10:37
1785 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 19.11.2015 08:52
1786 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 19.08.2015 08:47
1787 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 18.06.2015 10:56
1788 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 18.06.2015 10:55
1789 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 26.06.2015 10:52
1790 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 21.08.2015 10:29
1791 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 23.04.2015 13:44
1792 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 30.03.2015 10:14
1793 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 06.02.2015 10:23
1794 R. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 23.10.2014 13:00
1795 B. L. Universitetet i Bergen Uni CIPR/Inst for biologi 23.01.2012 07:21
1796 B. L. Universitetet i Bergen Seksjon for HMS, beredskap og BHT 29.11.2018 12:26
1797 B. L. Universitetet i Bergen Seksjon for HMS, beredskap og BHT 31.10.2019 07:47
1798 B. L. Universitetet i Bergen Seksjon for HMS, beredskap og BHT 12.03.2018 07:53
1799 B. L. Universitetet i Bergen Seksjon for HMS, beredskap og BHT 17.10.2017 11:27
1800 T. L. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 12.12.2014 11:34
1801 T. L. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 16.12.2014 08:25
1802 F. L. Universitetet i Bergen IT-avdelingen 14.05.2019 07:29
1803 S. L. Universitetet i Bergen Institutt for Biomedisin 16.02.2015 10:11
1804 S. L. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 04.08.2014 14:29
1805 S. L. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 13.09.2017 08:14
1806 S. L. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 04.12.2014 10:28
1807 S. L. Universitetet i Bergen Institutt for biomedisin 04.12.2014 10:21
1808 S. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 03.07.2014 10:34
1809 H. L. Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap/UIB 15.01.2016 11:32
1810 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 15.09.2017 16:02
1811 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen, avd for kulturhistorie 24.10.2018 12:47
1812 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen, avd for kulturhistorie 14.05.2018 14:36
1813 T. L. Universitetet i Bergen UM/Fornminneseksjonen 21.08.2019 13:58
1814 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen, avd for kulturhistorie 21.02.2018 12:45
1815 T. L. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, Avdeling for kultur, Fornminneseksjonen 08.01.2018 09:50
1816 T. L. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, FMS 09.11.2020 11:09
1817 T. L. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, FMS 22.05.2020 13:38
1818 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 11.12.2017 12:54
1819 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 11.12.2017 12:53
1820 T. L. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, FMS 19.06.2020 16:39
1821 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen, avd for kulturhistorie 07.06.2018 14:49
1822 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 28.05.2018 15:37
1823 T. L. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, Avdeling for kultur, Forn 10.10.2019 09:20
1824 A. L. Universitetet i Bergen LLE 04.07.2019 11:01
1825 T. L. Universitetet i Bergen Naturhistorie 19.06.2017 11:30
1826 T. L. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen 01.02.2019 17:13
1827 N. L. Universitetet i Bergen NORCE AS 18.03.2019 07:58
1828 M. L. Universitetet i Bergen NORCE, Uni Research Helse - Legevaktmedisin 16.01.2020 11:12
1829 L. L. Universitetet i Bergen test 27.10.2017 12:27
1830 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 30.01.2018 08:57
1831 I. L. Universitetet i Bergen De kulturhistoriske samlinger 06.09.2012 09:48
1832 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 16.05.2019 10:12
1833 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 01.02.2018 09:12
1834 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 20.02.2018 09:28
1835 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 05.01.2018 10:21
1836 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 16.03.2018 13:55
1837 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 15.06.2018 14:34
1838 I. L. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen 13.01.2020 08:58
1839 I. L. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen 13.01.2020 08:57
1840 I. L. Universitetet i Bergen avdeling for kulturhistorie| 16.03.2018 14:08
1841 I. L. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, avd. for kultur 02.12.2020 14:02
1842 I. L. Universitetet i Bergen Avdelign for kulturhistorie 12.02.2018 08:49
1843 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 21.09.2020 10:49
1844 I. L. Universitetet i Bergen UiB, UM, Avdeling for kulturhistorie 05.02.2018 10:17
1845 I. L. Universitetet i Bergen avdeling for kulturhistorie 12.05.2017 13:37
1846 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 12.05.2017 13:14
1847 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 27.03.2017 08:52
1848 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 24.03.2017 12:20
1849 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 24.03.2017 12:18
1850 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 24.03.2017 11:23
1851 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 24.03.2017 11:18
1852 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 24.03.2017 10:56
1853 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 06.06.2017 13:13
1854 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 28.02.2017 11:39
1855 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 17.03.2017 10:22
1856 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 16.02.2017 10:55
1857 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 09.12.2016 09:27
1858 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 03.02.2017 11:11
1859 I. L. Universitetet i Bergen De kulturhistoriske samlinger 08.11.2013 09:58
1860 I. L. Universitetet i Bergen De kulturhistoriske samlinger 06.09.2012 09:49
1861 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 28.02.2017 10:07
1862 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 30.01.2018 09:00
1863 I. L. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, avd. for kultur 27.10.2020 08:42
1864 I. L. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, avd. for kultur 02.12.2020 14:12
1865 I. L. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, avd. for kultur 02.12.2020 14:09
1866 I. L. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, avd. for kultur 02.12.2020 14:06
1867 I. L. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet 07.03.2019 09:39
1868 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 18.08.2017 13:57
1869 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 26.09.2017 09:20
1870 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 17.08.2017 13:39
1871 I. L. Universitetet i Bergen Avdelig for kulturhistorie 21.08.2017 10:29
1872 I. L. Universitetet i Bergen avdeling for kulturhistorie 15.08.2017 14:47
1873 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 15.08.2017 14:25
1874 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 15.08.2017 14:10
1875 I. L. Universitetet i Bergen Avdelign for kulturhistorie 15.08.2017 10:33
1876 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 25.08.2017 13:15
1877 I. L. Universitetet i Bergen Avdelign for kulturhistorie 25.08.2017 13:11
1878 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 25.08.2017 09:54
1879 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 25.08.2017 09:15
1880 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 24.08.2017 09:43
1881 I. L. Universitetet i Bergen avdelign for kulturhistorie 24.08.2017 09:03
1882 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 22.08.2017 12:58
1883 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for Kultruhistorie 22.08.2017 12:53
1884 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 22.08.2017 12:43
1885 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 21.08.2017 14:02
1886 I. L. Universitetet i Bergen avdelign for kulturhistorie 21.08.2017 13:45
1887 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 21.08.2017 10:10
1888 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 21.08.2017 09:50
1889 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 18.08.2017 13:48
1890 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 14.08.2017 14:44
1891 I. L. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, Avdeling for kulturhistorie 18.04.2016 13:10
1892 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 20.08.2018 13:17
1893 I. L. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen 05.02.2020 08:46
1894 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 20.11.2017 14:19
1895 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 10.11.2017 14:06
1896 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 07.11.2017 09:50
1897 I. L. Universitetet i Bergen Avdeling for kulturhistorie 12.09.2016 10:03
1898 K. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen, avd for kulturhistorie 07.09.2017 15:45
1899 K. L. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet, Fornminneseksjonen 08.09.2017 13:38
1900 J. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 01.02.2016 15:22
1901 T. L. Universitetet i Bergen Institutt for informasjons- og medievitenskap 18.11.2014 09:09
1902 T. L. Universitetet i Bergen Institutt for informasjons- og medievitenskap 17.11.2015 14:26
1903 T. L. Universitetet i Bergen Institutt for informasjons- og medievitenskap 21.11.2014 09:53
1904 T. L. Universitetet i Bergen Institutt for informasjons- og medievitenskap 21.11.2014 09:49
1905 T. L. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 01.07.2020 13:01
1906 H. L. Universitetet i Bergen Holbergprisen 10.03.2015 16:38
1907 H. L. Universitetet i Bergen Holbergprisen / Universitetsdirektørens kontor 19.06.2016 22:49
1908 M. L. Universitetet i Bergen Institutt for informatikk 26.06.2014 08:19
1909 M. L. Universitetet i Bergen Institutt for informatikk 31.05.2017 09:46
1910 M. L. Universitetet i Bergen Institutt for informatikk 26.04.2016 09:50
1911 M. L. Universitetet i Bergen Institutt for informatikk 07.05.2012 10:19
1912 M. L. Universitetet i Bergen Institutt for informatikk 06.06.2012 13:07
1913 M. L. Universitetet i Bergen Institutt for Inofrmatikk 09.07.2012 09:38
1914 M. L. Universitetet i Bergen Institutt for informatikk 06.09.2012 12:33
1915 M. L. Universitetet i Bergen Institutt for informatikk 20.02.2012 13:20
1916 M. L. Universitetet i Bergen Institutt for informatikk 17.01.2012 15:12
1917 M. L. Universitetet i Bergen Institutt for informatikk 16.01.2012 12:02
1918 K. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 09.04.2015 10:28
1919 K. L. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 05.05.2015 11:45
1920 H. L. Universitetet i Bergen Universitetsmuseum 08.09.2017 10:45
1921 A. L. Universitetet i Bergen Griegakademiet - Institutt for musikk 11.05.2015 16:12
1922 A. L. Universitetet i Bergen Griegakademiet 17.06.2016 12:36
1923 S. L. Universitetet i Bergen Institutt for klinisk medisin 02.02.2016 13:22
1924 S. L. Universitetet i Bergen Klinisk institutt 1 12.12.2017 11:12
1925 N. L. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 18.03.2016 12:49
1926 N. L. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 09.09.2016 11:33
1927 N. L. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 31.08.2016 10:24
1928 N. L. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 31.08.2016 09:53
1929 N. L. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 09.09.2016 11:30
1930 N. L. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 01.09.2016 13:29
1931 N. L. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 30.08.2016 11:55
1932 N. L. Universitetet i Bergen Institutt ved global helse og samfunnsmedisin 04.10.2016 14:10
1933 N. L. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 09.09.2016 11:53
1934 N. L. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 09.09.2016 11:46
1935 N. L. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 09.09.2016 11:40
1936 N. L. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 09.09.2016 11:38
1937 N. L. Universitetet i Bergen Institutt fo global helse og samfunnsmedisin 21.03.2016 13:15
1938 N. L. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 17.03.2016 14:13
1939 N. L. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 20.04.2016 12:05
1940 N. L. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 18.04.2016 11:15
1941 N. L. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 16.03.2016 10:37
1942 M. L. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, Hemil-senteret 12.08.2014 10:32
1943 M. L. Universitetet i Bergen Hemil-senteret 01.08.2014 09:10
1944 M. L. Universitetet i Bergen Hemil-senteret 01.08.2014 09:01
1945 M. L. Universitetet i Bergen Hemil-senteret 01.08.2014 08:57
1946 M. L. Universitetet i Bergen Hemil-senteret 01.08.2014 08:52
1947 M. L. Universitetet i Bergen Hemil-senteret 01.08.2014 08:47
1948 M. L. Universitetet i Bergen Hemil-senteret 01.08.2014 08:44
1949 M. L. Universitetet i Bergen Hemil-senteret 01.08.2014 08:40
1950 H. L. Universitetet i Bergen Uni. Research avd. Uni. Computing 25.10.2013 09:22
1951 M. L. Universitetet i Bergen HEMIL-senteret 26.10.2015 12:32
1952 M. L. Universitetet i Bergen HEMIL-senteret 25.01.2016 13:48
1953 T. L. Universitetet i Bergen Department of Chemistry 29.10.2015 14:58
1954 T. L. Universitetet i Bergen SFYK 17.09.2012 11:29
1955 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 17.01.2019 09:14
1956 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 11.01.2019 07:55
1957 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 25.09.2018 09:38
1958 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 11.09.2018 09:47
1959 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen/ Avd for kultur 22.02.2021 15:13
1960 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 07.12.2018 11:00
1961 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen, avd for kulturhistorie 25.04.2018 10:02
1962 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen/ Avd for kultur 27.01.2021 11:37
1963 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 10.07.2018 08:56
1964 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 25.06.2018 10:26
1965 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen, avd for kulturhistorie 25.04.2018 10:05
1966 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 19.12.2018 14:15
1967 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen, avd for kulturhistorie 19.09.2017 07:41
1968 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen, avd for kulturhistorie 11.09.2017 17:09
1969 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 16.08.2017 08:54
1970 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen, avd for kulturhistorie 16.10.2017 12:20
1971 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen, avd for kulturhistorie 21.03.2017 10:23
1972 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen, avd for kulturhistorie 27.06.2017 11:29
1973 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen, avd for kulturhistorie 26.06.2017 16:22
1974 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen, avd for kulturhistorie 24.01.2017 16:31
1975 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen, avd for kulturhistorie 21.03.2017 10:19
1976 T. L. Universitetet i Bergen Avd for kulturhistorie, Fornminneseksjonen 13.12.2016 16:45
1977 T. L. Universitetet i Bergen Avd for kulturhistorie, Fornminneseksjonen 03.02.2017 08:46
1978 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen, avd for kulturhistorie 25.11.2016 09:12
1979 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 02.05.2016 12:29
1980 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 20.05.2016 15:20
1981 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 02.02.2016 11:13
1982 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 07.12.2015 12:52
1983 T. L. Universitetet i Bergen Fornm| 07.12.2015 12:49
1984 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 07.12.2015 12:35
1985 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen 07.12.2015 12:32
1986 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen, avd for kulturhistorie 07.12.2015 12:25
1987 T. L. Universitetet i Bergen SFYK, Universitetsmuseet 11.12.2014 14:20
1988 T. L. Universitetet i Bergen Fornminneseksjonen, avd for kulturhistorie 13.04.2015 17:02
1989 C. L. Universitetet i Bergen Kjemisk 22.02.2017 14:29
1990 C. L. Universitetet i Bergen Kjemisk 16.03.2018 15:31
1991 C. L. Universitetet i Bergen Instutt for kjemi 21.04.2017 10:08
1992 A. M. Universitetet i Bergen BIO 16.02.2021 09:19
1993 A. M. Universitetet i Bergen BIO 26.01.2021 10:51
1994 A. M. Universitetet i Bergen BIO 03.05.2021 10:35
1995 M. M. Universitetet i Bergen UiB/UM/Avdeling for naturhistorie 02.07.2015 11:51
1996 M. M. Universitetet i Bergen UM/Avdeling for naturhistorie 19.12.2017 11:21
1997 M. M. Universitetet i Bergen Department of Natural History 05.12.2018 14:49
1998 M. M. Universitetet i Bergen Department of Natural History, University Museum 28.11.2019 09:08
1999 M. M. Universitetet i Bergen Manuel Malaquias 04.06.2018 12:53
2000 M. M. Universitetet i Bergen Department of Natural History, University Museum 22.05.2018 14:24
2001 M. M. Universitetet i Bergen UM Avdelinger for Naturhistorie 02.02.2018 12:45
2002 M. M. Universitetet i Bergen UM/Avdeling for naturhistorie 20.12.2017 11:23
2003 M. M. Universitetet i Bergen Naturhistorie 26.04.2017 11:20
2004 M. M. Universitetet i Bergen Naturhistorie 18.04.2017 14:41
2005 M. M. Universitetet i Bergen Naturhistorie 31.03.2017 11:24
2006 M. M. Universitetet i Bergen Naturhistorie 31.03.2017 11:19
2007 M. M. Universitetet i Bergen Naturhistorie 18.04.2017 14:49
2008 A. M. Universitetet i Bergen Instituttet for Geovitenskap 15.10.2020 10:11
2009 M. M. Universitetet i Bergen UiB/UM/Avdeling for naturhistorie 02.07.2015 11:50
2010 G. M. Universitetet i Bergen Instituttet for Geovitenskap 13.05.2019 11:01
2011 G. M. Universitetet i Bergen Instituttet for Geovitenskap 13.05.2019 11:20
2012 G. M. Universitetet i Bergen Instituttet for Geovitenskap 13.05.2019 11:13
2013 A. M. Universitetet i Bergen norce 25.05.2020 10:56
2014 J. M. Universitetet i Bergen Department of Earth Science 13.07.2020 13:45
2015 J. M. Universitetet i Bergen Department of Earth Science 13.07.2020 13:46
2016 L. M. Universitetet i Bergen Avdeling for naturhistorie 20.01.2020 13:16
2017 B. M. Universitetet i Bergen Inst. for biomedisin 11.06.2012 14:17
2018 W. M. Universitetet i Bergen HEMIL-senteret 30.08.2012 10:53
2019 E. M. Universitetet i Bergen Inst. for aorg./SV 29.08.2016 11:32
2020 E. M. Universitetet i Bergen Sosiologisk inst. 04.04.2017 09:23
2021 E. M. Universitetet i Bergen Sosiologisk inst../Sv 16.01.2017 09:34
2022 G. M. Universitetet i Bergen Uni Research AS 04.09.2015 11:13
2023 A. M. Universitetet i Bergen Studieadministrativ avdeling 11.03.2013 09:14
2024 S. M. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 06.01.2015 09:22
2025 S. M. Universitetet i Bergen Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin 03.12.2018 12:45
2026 S. M. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 24.02.2015 10:26
2027 S. M. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 05.02.2015 13:27
2028 S. M. Universitetet i Bergen IGS 13.01.2015 11:29
2029 C. M. Universitetet i Bergen Uni Research Klima 29.01.2016 11:12
2030 C. M. Universitetet i Bergen NORCE Klima 31.10.2018 10:16
2031 C. M. Universitetet i Bergen NORCE - Klimaavdeling 24.08.2020 13:30
2032 C. M. Universitetet i Bergen NORCE Klima 29.06.2020 16:02
2033 C. M. Universitetet i Bergen NORCE - Klimaavdeling 20.10.2020 14:56
2034 C. M. Universitetet i Bergen Uni Research Climate 13.12.2017 09:42
2035 K. M. Universitetet i Bergen Studieavdelingen 04.10.2019 08:02
2036 K. M. Universitetet i Bergen Studieavdeling 20.12.2019 14:03
2037 G. M. Universitetet i Bergen INSTITUTT FOR GEOGRAFI 13.09.2017 09:44
2038 G. M. Universitetet i Bergen Institutt for geografi 08.09.2017 10:08
2039 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 09.05.2012 12:24
2040 H. M. Universitetet i Bergen UiB, Institutt for samfunnspsykologi 11.01.2019 09:26
2041 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 21.04.2020 10:18
2042 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 16.09.2020 11:35
2043 H. M. Universitetet i Bergen UiB, Institutt for samfunnspsykologi 19.08.2019 08:52
2044 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 03.03.2020 09:15
2045 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 14.12.2020 12:17
2046 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykoloogi 08.02.2018 09:41
2047 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 26.09.2017 13:23
2048 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 12.09.2017 10:51
2049 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 12.06.2017 09:25
2050 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 09.01.2017 13:11
2051 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnsspykologi 04.01.2017 10:19
2052 H. M. Universitetet i Bergen UiB, Institutt for samfunnspsykologi 23.08.2016 11:15
2053 H. M. Universitetet i Bergen UiB, Institutt for samfunnspsykologi 24.11.2016 14:06
2054 H. M. Universitetet i Bergen aInstitutt for samfunnspsykologi 14.10.2016 08:40
2055 H. M. Universitetet i Bergen UiB, Institutt for samfunnspsykologi 15.09.2016 11:01
2056 H. M. Universitetet i Bergen UiB, Institutt for samfunnspsykologi 15.09.2016 10:56
2057 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnsåsykologi 05.07.2016 14:26
2058 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 18.04.2016 11:50
2059 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 08.03.2016 11:01
2060 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 09.11.2015 11:11
2061 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 12.10.2015 10:16
2062 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykoloogi 16.12.2015 09:31
2063 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 26.08.2015 15:04
2064 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 15.09.2015 09:23
2065 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 09.09.2015 09:12
2066 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 04.02.2015 10:57
2067 H. M. Universitetet i Bergen UiB, Institutt for samfunnspsykologi 02.02.2015 10:15
2068 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 12.03.2015 09:27
2069 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 12.11.2014 15:21
2070 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 20.03.2014 12:00
2071 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 17.03.2014 11:26
2072 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 12.05.2014 11:45
2073 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 21.01.2014 10:42
2074 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 07.02.2013 10:34
2075 H. M. Universitetet i Bergen Det psykologiske fakultet 14.06.2013 08:15
2076 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 11.01.2013 13:45
2077 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 05.12.2012 09:56
2078 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 13.11.2012 15:13
2079 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 19.10.2012 11:03
2080 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 18.06.2013 11:11
2081 G. M. Universitetet i Bergen Uni Research AS 16.12.2014 13:42
2082 G. M. Universitetet i Bergen NORCE RESEARCH 05.11.2020 13:20
2083 G. M. Universitetet i Bergen NORCE RESEARCH 05.11.2020 13:18
2084 G. M. Universitetet i Bergen NORCE RESEARCH 05.11.2020 13:15
2085 G. M. Universitetet i Bergen Uni Research 30.04.2019 13:54
2086 G. M. Universitetet i Bergen Uni Research AS 16.12.2014 13:45
2087 G. M. Universitetet i Bergen BIO 20.04.2021 09:35
2088 G. M. Universitetet i Bergen BIO 26.02.2021 10:12
2089 G. M. Universitetet i Bergen Bio 26.02.2021 10:06
2090 G. M. Universitetet i Bergen BIO 22.04.2021 11:24
2091 S. M. Universitetet i Bergen LLE 21.01.2016 12:43
2092 S. M. Universitetet i Bergen Inst. for aorg. 05.07.2017 10:20
2093 T. M. Universitetet i Bergen ITA 12.05.2015 14:16
2094 V. M. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 05.09.2017 09:45
2095 U. M. Universitetet i Bergen LLE 11.04.2018 15:13
2096 M. M. Universitetet i Bergen HEMIL-senteret 30.07.2012 10:41
2097 K. M. Universitetet i Bergen Uni Research Rokkansenteret 04.06.2014 09:38
2098 K. M. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 30.06.2014 09:03
2099 K. M. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 02.06.2014 15:03
2100 K. M. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 02.06.2014 15:02
2101 K. M. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 02.06.2014 15:01
2102 H. M. Universitetet i Bergen Institutt for informasjons- og medievitenskap 14.03.2017 11:29
2103 N. M. Universitetet i Bergen IT-avdelinga 23.05.2013 12:50
2104 N. M. Universitetet i Bergen IT Avdelinegn 24.06.2016 08:44
2105 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 09.05.2012 13:36
2106 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 18.12.2017 10:01
2107 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 18.12.2017 09:15
2108 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 15.03.2017 09:21
2109 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 03.01.2017 10:11
2110 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 14.11.2016 08:13
2111 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 11.11.2016 10:05
2112 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 11.11.2016 09:59
2113 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 04.04.2016 12:44
2114 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 02.11.2015 14:01
2115 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 28.11.2014 14:36
2116 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 01.07.2013 08:15
2117 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 16.05.2013 09:19
2118 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 27.05.2013 10:17
2119 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 29.04.2013 09:48
2120 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 19.11.2012 09:02
2121 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 13.11.2012 09:28
2122 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 13.11.2012 08:55
2123 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 09.11.2012 11:24
2124 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 13.11.2012 09:01
2125 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 14.08.2012 11:21
2126 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.06.2012 09:11
2127 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.06.2012 09:07
2128 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.06.2012 09:03
2129 B. M. Universitetet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 31.05.2012 12:53
2130 T. M. Universitetet i Bergen Økonomi/regnskap 10.04.2012 08:37
2131 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 07.06.2012 13:18
2132 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 30.08.2017 15:03
2133 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 12:16
2134 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 12:14
2135 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 12:09
2136 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 12:06
2137 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 12:04
2138 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 12:01
2139 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 11:58
2140 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 11:53
2141 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 11:45
2142 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 11:42
2143 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 11:39
2144 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 11:37
2145 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 11:34
2146 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 11:32
2147 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 11:19
2148 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 11:15
2149 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 11:13
2150 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 11:10
2151 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 11:07
2152 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 11:03
2153 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 10:58
2154 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 10:56
2155 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 10:53
2156 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 10:50
2157 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 29.08.2017 10:46
2158 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 07.06.2012 13:26
2159 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 07.06.2012 13:24
2160 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 07.06.2012 13:22
2161 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 07.06.2012 13:21
2162 A. M. Universitetet i Bergen Institutt for samfunnspsykologi 07.06.2012 13:20
2163 E. M. Universitetet i Bergen Senter for kvinne- og kjønnsforskning 19.01.2012 10:00
2164 E. M. Universitetet i Bergen Senter for kvinne- og kjønnsforskning 19.01.2012 10:12
2165 L. M. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 10.06.2014 13:03
2166 L. M. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 10.06.2015 13:57
2167 L. M. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 20.05.2015 13:12
2168 L. M. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 20.05.2015 13:06
2169 L. M. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 13.01.2015 14:14
2170 L. M. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 05.01.2015 13:21
2171 L. M. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 25.09.2014 07:53
2172 L. M. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 25.08.2014 10:54
2173 L. M. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 19.09.2014 13:05
2174 L. M. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 05.09.2014 08:10
2175 L. M. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 30.10.2014 08:10
2176 L. M. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 17.06.2014 08:21
2177 S. M. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 01.02.2018 14:59
2178 Y. M. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 21.11.2014 15:03
2179 M. M. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 21.02.2018 10:14
2180 M. M. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 21.02.2018 10:13
2181 L. M. Universitetet i Bergen Institutt for informatikk 24.09.2012 11:02
2182 L. M. Universitetet i Bergen Institutt for informatikk 15.12.2014 12:04
2183 L. M. Universitetet i Bergen Institutt for informatikk 13.12.2013 11:48
2184 L. M. Universitetet i Bergen INFORMATIKK 14.12.2012 12:05
2185 L. M. Universitetet i Bergen INFORMATIKK 14.12.2012 12:06
2186 J. M. Universitetet i Bergen LLE 07.08.2019 13:23
2187 S. M. Universitetet i Bergen Geofysisk institutt 12.03.2012 08:29
2188 O. M. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 07.03.2019 11:38
2189 O. M. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 26.02.2019 10:07
2190 O. M. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 07.03.2019 11:33
2191 O. M. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 07.03.2019 11:31
2192 O. M. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 07.03.2019 11:20
2193 O. M. Universitetet i Bergen Klinisk Institutt 2 26.02.2019 12:37
2194 A. M. Universitetet i Bergen ITA 04.06.2015 12:06
2195 J. M. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 04.09.2015 08:40
2196 J. M. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 10.06.2020 12:18
2197 J. M. Universitetet i Bergen Insitutt for global helse og samfunnsmedisin 24.06.2015 10:19
2198 J. M. Universitetet i Bergen Insituttt for global helse og samfunnsmedisin 24.06.2015 10:27
2199 J. M. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 24.06.2015 10:09
2200 J. M. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 24.06.2015 09:59
2201 J. M. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 04.09.2015 12:39
2202 Ø. M. Universitetet i Bergen Senter for Internasjonal Helse 15.03.2012 09:21
2203 O. M. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 12.01.2021 08:42
2204 O. M. Universitetet i Bergen Institutt for biovitenskap 24.11.2020 10:00
2205 I. N. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 14.01.2016 11:53
2206 I. N. Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin 29.03.2016 11:12
2207 N. N. Universitetet i Bergen NORCE Norwegian Research Center 06.06.2019 08:46
2208 N. N. Universitetet i Bergen Internasjonalt senter 14.11.2018 16:04
2209 N. N. Universitetet i Bergen Internasjonalt senter 27.09.2019 11:16
2210 N. N. Universitetet i Bergen Internasjonalt senter 11.10.2018 15:04
2211 S. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 19.08.2014 12:56
2212 W. N. Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap 20.10.2016 13:36
2213 W. N. Universitetet i Bergen IT-avdelinga 30.07.2012 14:55
2214 A. N. Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap/UIB 06.12.2016 12:09
2215 A. N. Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap/UIB 06.12.2016 12:17
2216 M. N. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 15.02.2019 11:07
2217 M. N. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 20.03.2019 11:51
2218 M. N. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 26.09.2019 09:45
2219 M. N. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 14.06.2019 11:06
2220 M. N. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 11.09.2018 12:25
2221 M. N. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 17.06.2019 12:48
2222 M. N. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 12.02.2019 10:23
2223 M. N. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 07.02.2019 12:08
2224 M. N. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 06.02.2019 10:37
2225 M. N. Universitetet i Bergen Fakultet for kunst, musikk og design 06.09.2019 10:22
2226 M. N. Universitetet i Bergen Greiegakademiet 09.12.2020 11:52
2227 A. N. Universitetet i Bergen Sosiologisk institutt 03.09.2015 13:44
2228 A. N. Universitetet i Bergen Sosiologisk institutt 03.09.2015 13:53
2229 A. N. Universitetet i Bergen Sosiologisk inst. 04.05.2012 13:10
2230 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 14.05.2012 10:53
2231 J. N. Universitetet i Bergen NORCE 01.10.2018 13:48
2232 J. N. Universitetet i Bergen Norce 09.08.2019 09:24
2233 J. N. Universitetet i Bergen NORCE Samfunn 06.02.2019 12:51
2234 J. N. Universitetet i Bergen NORCE 25.09.2019 10:02
2235 J. N. Universitetet i Bergen Uni Research AS 04.09.2018 12:51
2236 J. N. Universitetet i Bergen Uni Research AS 04.09.2018 12:47
2237 J. N. Universitetet i Bergen Uni Research Rokkansenteret 05.09.2018 11:05
2238 J. N. Universitetet i Bergen NORCE Samfunn 13.03.2019 09:03
2239 J. N. Universitetet i Bergen NORCE samfunn 13.03.2019 09:00
2240 J. N. Universitetet i Bergen NORCE Samfunn 13.03.2019 08:58
2241 J. N. Universitetet i Bergen NORCE Samfunn 08.07.2019 11:15
2242 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 14.11.2017 11:07
2243 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 13.11.2017 12:29
2244 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 13.11.2017 12:16
2245 J. N. Universitetet i Bergen NORCE 09.07.2019 13:55
2246 J. N. Universitetet i Bergen NORCE 01.10.2018 13:51
2247 J. N. Universitetet i Bergen NORCE 01.10.2018 13:59
2248 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 14.02.2017 12:37
2249 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 14.02.2017 12:27
2250 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 26.04.2016 11:22
2251 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 12.01.2016 12:37
2252 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 11.01.2016 09:33
2253 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 19.01.2016 13:41
2254 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 01.02.2016 15:13
2255 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 17.02.2016 08:39
2256 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 08.02.2016 14:21
2257 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 02.11.2015 11:01
2258 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 11.06.2015 11:09
2259 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 15.04.2015 09:04
2260 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 09.02.2015 09:34
2261 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 27.11.2014 10:16
2262 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 20.11.2014 13:43
2263 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 19.09.2014 10:49
2264 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 25.03.2014 10:47
2265 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 21.01.2014 10:50
2266 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 03.10.2013 13:22
2267 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 03.10.2013 13:24
2268 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 03.10.2013 13:21
2269 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 03.10.2013 12:47
2270 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 13.09.2013 13:04
2271 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 04.11.2013 10:20
2272 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 04.11.2013 09:42
2273 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 30.11.2012 07:38
2274 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 29.01.2013 12:19
2275 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 14.01.2013 07:44
2276 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 14.02.2013 12:53
2277 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 16.11.2012 10:11
2278 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 15.11.2012 09:27
2279 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 15.11.2012 09:24
2280 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 06.11.2012 13:26
2281 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 24.10.2012 15:00
2282 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 02.10.2012 14:09
2283 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 13.07.2012 07:20
2284 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 10.07.2012 11:24
2285 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 20.01.2012 14:08
2286 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 20.01.2012 13:45
2287 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 16.01.2012 13:42
2288 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 20.04.2012 13:00
2289 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 14.02.2012 10:19
2290 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 18.04.2012 09:36
2291 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 15.03.2012 13:37
2292 J. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 14.05.2012 11:09
2293 Y. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 01.03.2016 11:01
2294 Y. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 24.10.2016 11:32
2295 E. N. Universitetet i Bergen Uni Rokkansenteret 20.09.2013 14:01
2296 U. N. Universitetet i Bergen Department of Earth Science and Bjerknes Centre for Climate Research 16.05.2018 10:16
2297 S. N. Universitetet i Bergen Institutt for Biovitenskap/ Faggruppe Molekylærbiologi 10.03.2021 11:28
2298 T. N. Universitetet i Bergen Eiendomsavdelingen 17.12.2014 09:02
2299 J. N. Universitetet i Bergen kjgkgkgk 01.04.2014 10:58
2300 N. N. Universitetet i Bergen gggggg 23.04.2012 14:55
2301 B. N. Universitetet i Bergen CCBIO, Gades lab for patologi 08.07.2020 15:00
2302 C. N. Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen / Avdeling for Kultur 29.11.2018 16:26
2303 A. N. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet, studieseksjonen 02.01.2014 14:04
2304 A. N. Universitetet i Bergen Det humanistiske fakultet 18.03.2014 14:32
2305 I. N. Universitetet i Bergen Institutt for klinisk psykologi 15.06.2012 13:04
2306 I. N. Universitetet i Bergen Institutt for klinisk psykologi 03.09.2013 11:10
2307 I. N. Universitetet i Bergen Institutt for klinisk psykologi 12.08.2013 11:54
2308 I. N. Universitetet i Bergen Institutt for klinisk psykologi 12.08.2013 11:22
2309 I. N. Universitetet i Bergen Institutt for klinisk psykologi 26.02.2013 13:59
2310 K. N. Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin 20.11.2018 10:14
2311 M. N. Universitetet i Bergen Uni Research Helse 02.11.2015 09:23
2312 M. N. Universitetet i Bergen NORCE - Uni Research Helse 26.11.2018 08:39
2313 M. N. Universitetet i Bergen NORCE - Uni Research 21.11.2018 09:48
2314 M. N. Universitetet i Bergen NORCE Helse 04.07.2019 09:07
2315 M. N. Universitetet i Bergen NORCE - Uni Research Helse 02.11.2018 08:50
2316 D. N. Universitetet i Bergen Uni Sars Centre 07.02.2012 10:29
2317 D. N. Universitetet i Bergen Uni Sars Centre 23.06.2014 12:01
2318 D. N. Universitetet i Bergen Uni Sars Centre 28.03.2014 11:32
2319 D. N. Universitetet i Bergen Uni Sars Centre 08.04.2014 12:22
2320 D. N. Universitetet i Bergen Uni Sars Centre 03.06.2014 11:51
2321 D. N. Universitetet i Bergen u 12.06.2014 11:42
2322 D. N. Universitetet i Bergen Uni Sars Centre 10.06.2014 14:24
2323 D. N. Universitetet i Bergen Uni Sars Centre 23.01.2014 11:10
2324 D. N. Universitetet i Bergen Uni Sars Centre 31.03.2014 13:22
2325 D. N. Universitetet i Bergen Uni Sars Centre 17.12.2013 10:25
2326 D. N. Universitetet i Bergen Uni Sars Centre 20.09.2013 07:52
2327 D. N. Universitetet i Bergen Uni Sars Centre 03.07.2013 13:25
2328 D. N. Universitetet i Bergen Uni Sars Centre 31.07.2013 13:19
2329 D. N. Universitetet i Bergen Uni Sars Centre 06.01.2014 12:00
2330 D. N. Universitetet i Bergen Uni Sars Centre 25.11.2013 11:14
2331 D. N. Universitetet i Bergen Uni Sars Centre 06.02.2013 10:29
2332 D. N. Universitetet i Bergen Uni Sars Centre 22.05.2013 12:10
2333 D. N. Universitetet i Bergen Uni Sars Centre 11.04.2013 10:26
2334 D. N. Universitetet i Bergen Uni Sars Centre 12.09.2012 11:18
2335 D. N. Universitetet i Bergen Uni Research - Uni Sars Centre 25.01.2012 11:38
2336 D. N. Universitetet i Bergen Uni Sars Centre 24.01.2013 11:58