UiB
UNIVERSITETET I BERGEN

Eiendomsavdelingen

SØKNAD OM OPPSIGELSE AV AREALER VED UIB

Dette skjema er utarbeidet i forbindelse med innføring av ny ordning for internhusleie ved UiB 2010. Ordningen med internhusleie åpner opp for at fakulteter og avdelinger kan si opp deler av arealene de disponerer. Søknad om oppsigelse av arealer skjer på dette skjema som sendes Eiendomsavdelingen elektronisk. Se forøvrig retningslinjer under.
Søker
Fakultet/Institutt/Avdeling *
Etternavn *
Fornavn *
 
Telefon/mobil *
E-post *
   
B. Areal som ønskes oppsagt
Nr. Bygg (nr./adresse)* Etasje* Romnr.* Disponeres av (navn) (firma/org.enh.)* Kvm.*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Når er arealene fraflyttet (dd.mm.åååå)
Når er arealene ryddet (dd.mm.åååå)
Evt. merknader/kommentarer
 
Hvis du har andre spørsmål om utfylling av skjemaet send en epost til: elin.horntvedt@uib.no eller ring henne på tlf. 97466031
 
Powered by Oracle
Antall registrerte: 72   Liste...
[registrering.uib.no] IT-avd., UiB ®gn

Retningslinjer ved oppsigelse av arealer
  • Fakulteter, Universitetsbiblioteket, Bergen Museum og administrative avdelinger kan si opp arealer på minimum 100 kvm
  • Arealet må være samlet og egnet for utleie for andre
  • Oppsigelsesfrist er 6 måneder, men kan reduseres hvis det inngås avtale med ny leietaker. Etter oppsigelsesfristens utløp, vil enheten få tilsvarende reduksjon av husleie
  • Oppsigelsen skjer til EIA, etter utarbeidet skjema