UiB
UNIVERSITETET I BERGEN

Eiendomsavdelingen

ENDRINGSMELDING FOR AREAL

Dette skjema er utarbeidet i forbindelse med innføring av ny ordning for internhusleie ved UiB 2010. Ved Eiendomsavdelingen er alle arealer som UiB disponerer registrert i arealdatabasen Lydia. For at vi skal kunne holde basen mest mulig oppdatert er vi avhengig av å få melding om endinger i bruken av arealet. Slik informasjon er også viktig for blant annet driftstjeneste, renhold og sikkerhet. Eksempler på endret bruk er omdisponering til annen bruk og interne flyttinger av personer.
A. Melder
Fakultet/Institutt/Avdeling *
Etternavn *
Fornavn *
 
Telefon/mobil *
E-post *
   
B. Areal som får endret bruk
Nr. Bygg (nr./adresse)* Etasje* Romnr.* Tidligere bruk* Endring* Kvm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dato for når arealene for endret bruk (dd.mm.åååå)
Er endringene permanent eller midlertidig
Permanent Midlertidig
Evt. merknader/kommentarer
 
Hvis du har andre spørsmål om utfylling av skjemaet send en epost til: elin.horntvedt@uib.no eller ring henne på tlf. 97466031
 
Powered by Oracle
Antall registrerte: 72   Liste...
[registrering.uib.no] IT-avd., UiB ®gn