UiB
UNIVERSITETET I BERGEN

Eiendomsavdelingen

SØKNAD OM FREMLEIE AV AREALER VED UIB

Dette skjema er utarbeidet i forbindelse med innføring av ny ordning for internhusleie ved UiB 2010. Hensikten med skjemaet er at Eiendomsavdelingen (EIA) ønsker informasjon om arealer som enheter ønsker å fremleie. For at EIA skal ha et helhetlig bilde av ønsker om å omdisponere arealer ved UiB er det viktig at EIA får søknader om fremleie til vurdering. Ved å kunne søke om fremleie på dette skjema elektronisk vil terskelen være lav for å sende søknaden, samtidig som det forenkler behandlingen hos EIA. Se forøvrig retningslinjer under.
A. Søker om fremleie med kontaktperson (Etternavn, Fornavn)
Fakultet/Institutt/Avdeling *
Etternavn *
Fornavn *
 
Telefon/mobil *
E-post *
   
B. Leietaker med kontaktperson (Etternavn, Fornavn)
Fakultet/Institutt/Avdeling *
Etternavn *
Fornavn *
Telefon/mobil *
E-post *
 
C. Areal som ønskes fremleid
Nr. Bygg (nr./adresse)* Etasje* Romnr.* Disponeres av (navn) (firma/org.enh.)* Kvm.*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ønsket startdato for fremleieforholdet (dd.mm.åååå)
Er der utarbeidet samarbeidsavtale mellom utleier og leietaker
Nei Ja
Evt. merknader/kommentarer
 
Hvis du har andre spørsmål om utfylling av skjemaet send en epost til: elin.horntvedt@uib.no eller ring henne på tlf. 97466031
 
Powered by Oracle
Antall registrerte: 72   Liste...
[registrering.uib.no] IT-avd., UiB ®gn

Retningslinjer ved fremleie av arealer
  • Leietakerne kan fremleie deler av arealene de disponerer
  • Det meldes fra om ønske om fremleie av arealer på eget skjema
  • Hvis fremleie godkjennes, vil enhetene få inntektene knyttet til leieforholdet
  • Dersom den det fremleies til er en annen juridisk enhet enn UiB, kreves egen samarbeidsavtale mellom partene. Fremleieavtalen utformes av EIA i slike tilfeller
  • Hvis avtalepart er utenfor UiBs randsone bør det utarbeides egen leieavtale
  • Det er ikke mulig å fremleie på kommersiell basis
  • Kostnadene for fremleier skal i utgangspunktet være lik husleien som leier betaler